ЕРП-тата не признаха заключенията на ДКЕВР
ЕРП-тата не признаха заключенията на ДКЕВР
ЕРП-тата не признаха заключенията на ДКЕВР
2690 нарушения са констатирани при одита на трите електроразпределителни дружества, съобщиха от ДКЕВР. Отчетени са некачествен ток и надути разходи. Вижте повече тук >>>

ДКЕВР откри процедура по лишаването на ЕРП-тата от лиценз на 19 март, след като те прихванали дължими на НЕК около 350 млн. лева.

Вчера КЗК обвини трите ЕРП-та, че налагат необосновано високи цени на достъп до стълбовната електроразпределителна мрежа за кабелни и телефонни оператори.

Днес от трите ЕРП-та реагираха остро срещу обявените резултати от одитите им.

От ЧЕЗ обявиха, че компанията работи изцяло в съответствие с българското и европейското законодателство и при стриктно спазване на лицензионните си задължения. Описаните в доклада на работната група на ДКЕВР нарушения за периода на одита (2008 - 2013 г) са отстраними и се дължат на обективни причини - натиск за минимални разходи и намаляващ финансов ресурс на дружеството в резултат на неблагоприятни за ЧЕЗ Разпределение България ценови и други решения на ДКЕВР, постоянни кражби и посегателства над съоръжения, гласи позицията на дружеството.

"EVN България" ще обжалва в Административния съд евентуални санкции от страна на ДКЕВР за работата на дружеството, каза Йорг Золфелнер - председател на УС на "EVN България".

Фирмата няма да се оправдава за извършени нарушения, както твърдят от "EVN България". Позицията си компанията ще представи пред компетентния съд, защото е очевидно, че няма да има дискусия и вече се правят актове за нарушения. Одитът е направен хаотично, непрофесионално и преднамерено, каза Йорг Золфелнер.

Очакваме ДКЕВР да преразгледа резултатите от одита на работната група като премахне неточностите и грешките, каза Золфелнер. Искаме обективен доклад подкрепен с препоръки и добри практики и професионализъм и независимост, допълни той.

В доклада на ДКЕВР се съдържат констатации, които Енерго-про не може да приеме, се казва в изявление на дружеството. През периода 2008 - 2013 г. дружеството се е намирало под постоянния контрол на всички държавни институции, натоварени с функции в енергетиката, включително под постоянния надзор и проверки от страна на ДКЕВР. Искаме да обърнем внимание, че докладът съдържа твърдения за дейности, които са предприемани съобразно поредица последователни регулаторни решения през последните години, посочват от Енерго-про.

Трите ЕРП-та ще могат в законоустановения срок - три дни, да върнат възражения по всеки един акт по отделно. След като предадат възраженията си, комисията ще ги разгледа поотделно и ще прецени за кои нарушения смята, че следва да се издадат наказателни постановления.

Глобата върху едно нарушение е между 20 000 лева и един милион лева, а като цяло ще надхвърли 50 млн. лева.

АНКЕТА: Одобрявате ли отнемане лицензите на ЕРП-тата?


източник:
 http://dnes.dir.bg/news/dkevr-chez-evn-energo-pro-16690208

източник: http://www.stranabg.com/bg/erp-tata-ne-priznaha-zakliucheniyata-na-dkevr.html