МФ предложи как да местим парите за втора пенсия между НОИ и пенсионните фондове | Банк-БГ
МФ предложи как да местим парите за втора пенсия между НОИ и пенсионните фондове
Сряда, 05 Август 2015г. 15:01ч.

В Националната агенция за приходите ще се подават заявления, ако искаме вноските ни за втора пенсия да бъдат насочени към държавното обществено осигуряване.

Ако искаме да възобновим осигуряването си в частен фонд, заявлението ще се подава в избраното от нас пенсионноосигурително дружество.

Това става ясно от проект на наредба, публикуван на интернет страницата на Министерството на финансите.

До 15-о число на месеца, следващ месеца на подаването на заявлението, Националната агенция за приходите и пенсионноосигурителните дружества ще си разменят информация.

Ако искаме да прехвърлим парите си за втора пенсия към държавното осигуряване, пенсионното дружество, в което досега сме се осигурявали, ще изготви справка за индивидуалната ни партида до края на месеца, в която е подадено заявлението. Същото важи и за НАП.

Парите ще се съхраняват в специално обособени сметки в Българска народна банка, ако сме избрали държавното осигуряване.
Натрупаните лихви по депозитите ще се разпределят пропорционално между пенсионноосигурителните дружества и фонд "Пенсии" на НОИ.

 


източник:
 http://news.ibox.bg/news/id_686402431

източник: http://www.stranabg.com/bg/mf-predlozhi-kak-da-mestim-parite-za-vtora-pensiya-mezhdu-noi-i-pensionnite-fondove.html