Митниците изпълнили на 96% плана си за приходи
Митниците изпълнили на 96% плана си за приходи

През изтеклата година Агенция "Митници" е изпълнила плана си за приходите на 96,1 на сто, съобщиха в отчета си от ведомството. За цялата година са събрани общо 8 млрд. лв. при 7.9 млрд. лв. за предходната 2012 г.

Най-големи са приходите от акцизи - общо 4,05 млрд. лева, като и тук има неизпълнение спрямо заложените приходи от 4,11 млрд. лева. Събраният данък добавена стойност (ДДС) е 3,81 млрд. лева, а изпълнението на плана в тази област е 93%.

Преизпълнение обаче има по отношение на събраните мита - те са на стойност 146 млн. лева или 122% от заложените. Увеличението се дължи основно на стоковите групи захар и захарни изделия, машини, апарати и облекла, внос от Китай, Бразилия, Русия и Япония.

Като цяло тази година общите приходи на Агенция „Митници" се увеличават. През 2012 година митническите служби са събрали 7,9 млрд. лева.


източник:
 http://news.ibox.bg/news/id_1071958924

източник: http://www.stranabg.com/bg/mitnitsite-izpylnili-na-96-plana-si-za-prihodi.html