КЗК глоби столичното парно заради монополно положение
КЗК глоби столичното парно заради монополно положение

"Топлофикация - София" е извършила злоупотреба с господстващо положение, която може да предотврати, ограничи или наруши конкуренцията на пазара на услугата дялово разпределение на топлинна енергия в сгради-етажна собственост в София и да засегне интересите на потребителите. Това установи Комисията за защита на конкуренцията (КЗК).

КЗК наложи глоба на столичното парно в размер на 61 881 лева за извършеното нарушение, представляваща процент от оборота на дружеството на този пазар.

Производството е образувано с решение за самосезиране, в което са изложени аргументи във връзка с евентуално извършено нарушение на разпоредбите на Закона за защита на конкуренцията от страна на топлопреносното дружество и дружествата за дялово разпределение на топлинна енергия при формирането на цените на услугата дялово разпределение на топлинна енергия в етажна собственост и информация от Върховна административна прокуратура. В рамките на производството е била извършена и проверка от страна на служители на КЗК в офисите на "Топлофикация - София", "Иста България" и "Техем Сървисис".

КЗК е установила, че налагането от страна на столичното парно на еднакви цени на всички фирми за дялово разпределение за минималния пакет на услугата, премахва ценовата конкуренция и засяга благосъстоянието на потребителите, като води до по-ниско качество и лишава потребителите от възможността да изберат доставчик на услугата, въз основа на цената.

Според КЗК налагането на необосновани цени, води до поставяне в неравностойно положение на дружествата за дялово разпределение на топлинна енергия, по отношение на техните разходи и нормата на възвращаемост и уврежда интересите на потребителите на топлинна енергия.

Решението може да бъде обжалвано пред  Върховния административен съд.


източник:
 http://news.ibox.bg/news/id_1282089363

източник: http://www.stranabg.com/bg/kzk-globi-stolichnoto-parno-zaradi-monopolno-polozhenie.html