Облигациите на „Алфа финанс холдинг“ все още без нова банка-довереник
Облигациите на „Алфа финанс холдинг“ все още без нова банка-довереник

До 15 март Комисията за финансов надзор ще чака "Алфа финанс холдинг" да смени "Райфайзенбанк (България)" на "поста" довереник на облигационната си емисия поради конфликт на интереси - пише в. БАНКЕРЪ. След тази дата ще следват нова солена глоба и принудителни административни мерки (ПАМ), заканиха се от надзора.

Засега холдингът на Иво Прокопиев не реагира. Десетина дни преди крайния срок в търговския регистър все още няма обявление за общо събрание на облигационерите, сочи още проверка на БАНКЕРЪ. По закон до датата на събранието емитентът трябва да осигури най-малко две оферти за банка довереник. Досега се знаеше, че това са „СИБанк" и „Инвестбанк". Но какви имена ще бъдат предложени на форума ще остане тайна до последният момент.

По информация на news.bg, oсвен с настоящият си имидж, Прокопиев отблъсква кандидатите за „довереник" на своите облигации и с нискaта реална оценка на размера на предоставяното обезпечение.

БАНКЕРЪ пояснява, че Общото събрание на облигационерите на „Алфа финанс холдинг" всъщност е проведено на 25 февруари, но в дневния му ред не е включена точката за смяна на банката довереник. Форумът се е занимавал само с другият дефект на емисията - частично предсрочно погасяване на облигации само на определени и предпочетени от дружеството облигационери (списъкът на гласувалите „за" решението сочи, че те са част от групата), което е недопустимо и е в ущърб на останалите.

Съдейки по решението на последното общо събрание, тази неизправност вече е отстранена. Това е потвърдено и от КФН. Ето какво буквално пише в решението на събранието: „Задължавам емитента „Алфа финанс холдинг" АД при предсрочно частично погасяване на облигационна емисия с ISIN BG 21000100094, по решение на общото събрание на облигационерите, погасяването на задълженията на емитента по емисията да се извършва съразмерно на всяка издадена облигация от частично погасяваната емисия".

Проблемът е, че решението няма ретроактивна сила. Това значи, че каквото се е случило в нарушение на закона и проспекта на „Алфа финанс", няма как да бъде поправено.

В проспекта на облигационния заем на „Алфа финанс холдинг" е записана „опция за предсрочно погасяване", или кол опция. Тя е валидна за всички, които имат облигации, а не за едни може, за други - не. От протокола на общото събрание обаче се вижда, че „Алфа" успява да манипулира облигационерите да приемат решение за предсрочно погасяване на част от облигациите в полза на точно определени облигационери, които са част от холдинга на Прокопиев. Това от гледна точка на КФН е недопустимо, защото облигацията винаги се погасява пропорционално, а не по приятелска линия.

Решението за промяна на параметрите на емисията облигации, гласувано на 15 ноември 2013 г. е взето с 4610 броя облигации, представляващи 57,63% от емисията. „Против" не е имало, а останалите 3390 облигации или 42,37% са гласували „въздаржал се". Сред подкрепилите емитента са били: „Алфа асет мениджмънт" АД, Договорен фонд „Алфа избрани акции", „Булброкърс" ЕАД, „Алфа венчърс" ЕООД.

По искане на БАНКЕРЪ експерти от Българската фондова борса коментирали какъв е точно казусът и дали моралното му измерение го характеризира изцяло.

От БФБ обяснили, че в Закона за ценните книжа не е записано черно на бяло, че това не може да се прави. Но съществува понятието „цялост на облигацията", което пречи да се погасява по друг начин освен пропорционално за всички. Прокопиев може да бъде обвинен от облигационерите за това, че е променил проспекта. А в него не пише, че може да се подхожда избирателно.

Експертите поясняват още, че юридическата логика е такава: ако нещо не е уредено в специалния закон, то се прилага общият, който се отнася до дейността. Така, след като има празнина в Закона за ценните книжа, е редно да се чете Търговския закон. А там пише единствено, че ако се прави подобно нещо (т.е. селективно погасяване на облигации), такава опция е трябвало да бъде предложена още в проспекта.


източник:
 http://news.ibox.bg/news/id_832673863

източник: http://www.stranabg.com/bg/obligatsiite-na-alfa-finans-holding-vse-oshte-bez-nova-banka-doverenik.html