Отпадат банкови такси и комисиони със закон
Отпадат банкови такси и комисиони със закон
Отпадат банкови такси и комисиони със закон
Депутатите гласуваха промени в Закона за потребителския кредит, внесени от депутати от БСП и ДПС, сред тях Румен Гечев и Йордан Цонев. Промените ще важат само за новоотпуснатите кредити.

Банкерската гилдия се обяви твърдо против, като предупреди, че промените могат да доведат до повишение на лихвите.

Предвижда се да няма обезщетение или неустойка при предсрочно погасяване на ипотечен кредит, когато той е погасен след изтичане на една година от усвояването му.

Във всички останали случаи таксата може да бъде не повече от 1% върху сумата на предсрочно погасения кредит.

Със законопроектасе забранява на банките да събират някои видове такси и комисиони, за които се приема, че са част от дейността на банката по предоставяне на кредита. Такива са такси и комисиони за действия, свързани с одобрение и усвояване на кредит, както и за неговото управление.

Освен това, кредиторът не може да събира повече от веднъж такса и/или комисиона за едно и също действие.

Предвижда се промяна и на определението за "референтен лихвен процент", като част от определението за "променлив лихвен процент по кредита". Действащото към настоящия момент определение дава възможност банката да променя по всяко време методологията, по която се определя референтният лихвен процент.

Не разбирам скудоумието на тези икономисти. Рискът от предсрочно погасяване си остава и естествено кредитора ще го остойности и включи в друго перо, формиращо цената на кредита. Разходите за покриване на този риск се социализират...

miner
Сега се предвижда той да бъде пазарно определян индекс LIBOR, EURIBOR, SOFIBOR или комбинация от тях и/или индикатори, публикувани от БНБ и Националния статистически институт.

Според анализатори обаче, ако се използват тези индикатори това ще доведе до повишение на лихвите, тъй като те са на исторически ниски нива и в бъдеще само ще се повишават. Според вносителите на закона това не е аргумент, защото при пазарни условия би могла да падне базовата лихва на банката.

Според Румен Гечев с промените се хармонизира българската банкова среда с тази на ЕС и се засилва пазарното начално. "Тоест банките вече ще работят по лихви, които се определят от пазара – става дума за плаващата лихва", каза той.

Според Емил Радев от ГЕРБ обаче в законопроекта има много притеснителни неща. Според депутата, най-притеснително е, че се задължават банките в едномесечен срок от обявяване на кредита за предсрочно изискуем да пристъпят към принудително изпълнение към имуществото на длъжниците. С въвеждане на тази норма, вместо да могат банките няколко месеца да преговарят с длъжника за нов план за погасяване и т. н., ние ги задължаваме директно да започнат изпълнителни производства, в които стотици и хиляди български граждани на практика губят жилищата си", каза Радев.

С промените се разширява обхватът на закона и за кредити под 400 лева.


източник:
 http://dnes.dir.bg/news/zakon-krediti-16264025

източник: http://www.stranabg.com/bg/otpadat-bankovi-taksi-i-komisioni-sys-zakon.html