Шуменското парно стана частно

Шуменската топлофикация днес премина официално от общински в частни ръце, след като кметът на общината Красимир Костов и управителят на фирма „Енергоснабдяване" Димитър Димитров подписаха договор за приватизация, съобщи Money.bg.

В 10-дневен срок новият собственик, който бе единствен кандидат за задлъжнялото дружество, трябва да внесе остатъка от продажната цена, а в 45-дневен срок - да представи банкова гаранция в размер на 200 000 лв.

След изпълнението на тези задължения, акциите на дружеството ще бъдат джиросани.

Според договора купувачът се задължава в рамките на 3 години да инвестира 2,1 млн. лв. и да разкрие 45 работни места.

Шуменската топлофикация има дълг от близо 18 млн. лв. към Булгаргаз за неразплатени доставки на природен газ.

Управителят на дружеството Димитър Димитров предлага да се въведе децентрализирана система, тъй като според него след три сезона без централно отопление, възстановяването му на практика е невъзможно.

Това ще стане с изграждането на локални котелни инсталации в съществуващите абонатни станции, които ще бъдат захранвани с най-изгодното в съответния момент гориво. Ще се започне от тези клиенти, които са запазили вътрешно-отоплителните си инсталации, обясни инж. Димитров.


източник:
 http://news.ibox.bg/news/id_1832910830

източник: http://www.stranabg.com/bg/shumenskoto-parno-stana-chastno.html