Власт и бизнес договaрят икономически мерки
Власт и бизнес договaрят икономически мерки
Бобева представи третия пакет от мерки на правителството за намаляване на регулаторната тежест за бизнеса като наблегна на факта, че инвестициите са най-големият проблем и най-голямото предизвикателство пред него.

Председателят на АИКБ Васил Велев отбеляза, че на този етап бизнесът не вижда проблеми за макроикономическата, фискална и данъчна стабилност, управлението на държавния дълг и доверието към страната ни на финансовите и капиталовите пазари. Проблемите са в бизнес средата, регулирането на монополите, обществените поръчки.

Велев припомни, че от страна на АИКБ са дадени предложения за изменения и допълнения на нормативната уредба, съдържащи мерки за намаляване на административната тежест за бизнеса и гражданите.

Членовете на Националния съвет на АИКБ и ръководството на браншовите организации отправиха към Даниела Бобева конкретни въпроси и препоръки, касаещи:

► нормативната база, намаляването на регулаторните режими,
► въвеждане на електронно управление,
► предварителна оценка на въздействието на нормативните актове,
► специална нормативна уредба относно принципа на мълчаливото съгласие,
► въвеждане на понятието "микросубект" в Закона за счетоводството,
► размера на таксите, който трябва да бъде основно разходоориентиран,
► да бъде довършена реформата, уреждаща плащането на такса битови отпадъци според генерираното количество,
► премахване на задължението бизнеса да представя данни, които са налични в държавната администрация, като вписване на финансовите отчети в Търговския регистър, свидетелства за съдимост и много други.
 
Работодателите предложиха и изменения и допълнения в Кодекса на труда, за да бъде подобрена регулацията на трудовия пазар.

Бобева потвърди намеренията на кабинета за реформи, които да подобрят бизнес средата с промени в законодателството за обществените поръчки, за намаляване на административната тежест и изрази съжаление, че функционирането им не е толкова експедитивно, колкото се очаква от него.


източник:
 http://dnes.dir.bg/news/aikb-daniela-bobeva-16040692

източник: http://www.stranabg.com/bg/vlast-i-biznes-dogovaryat-ikonomicheski-merki.html