Внасяме 82 % от всичките си хранителни продукти, алармираха от КТ „Подкрепа”

Кръгла маса, на която социалните партньори обсъдиха задълбочаващите се проблеми в сектор „Земеделие", организираха от КТ „Подкрепа", съобщи „Хоризонт".

Последното преброяване на земеделските стопанства в България сочи, че техният брой е над 370 000, като в тях са заети близо 750 000 души. Въпреки високата безработица в селските райони в земеделието не достига добре подготвена работна ръка, а по данни на Националния осигурителен институт едва 12 % от заетите в сектора се осигуряват.

По германски предвоенен доклад от 1938 г., България е можела да изхранва със земеделската си продукция 36 милиона души, днес 82 % от всички хранителни продукти у нас са вносни, припомни в началото на дискусията лидера на КТ „Подкрепа" д-р Константин Тренчев.

При оценяване на проектите за финансиране на българското земеделие липса един много важен критерии, а именно не колко пари ще вземе съответен човек, а колко работни места ще създаде.

Администрацията обаче все още трудно възприема тази идея как би могло отразяването на заетостта в проектите да бъде критерии за оценяване на тези проекти.

Предложението на синдикатите е когато се разписват правилата за усвояване на пари в следващия програмен период до 2020 година, гаранцията и ангажиментът за създаване на работни места да е един от водещите критерии при субсидирането.

Нелегалният труд е друг основен проблем в сферата на земеделието. За съжаление недекларираният труд е основен, коментира заместник - министърът на труда и социалната политика Росица Янкова.


източник:
 http://news.ibox.bg/news/id_1949948186

източник: http://www.stranabg.com/bg/vnasyame-82-ot-vsichkite-si-hranitelni-produkti-alarmiraha-ot-kt-podkrepa.html