Законно си прихванахме дължими суми от НЕК, обясниха от Енерго-Про
Законно си прихванахме дължими суми от НЕК, обясниха от Енерго-Про

Плащанията на ЕНЕРГО-ПРО към НЕК никога не са били спирани или забавяни. Компанията винаги е изпълнявала двустранните договори с НЕК и винаги е плащала коректно своите задължения. Всеки месец ЕНЕРГО-ПРО плаща навреме на НЕК за доставената енергия и на ЕСО за такса пренос и достъп високо напрежение.

Това се казва в позицията на елразпределителя по повод твърденията задължения на компанията към НЕК. По-рано днес министър Драгомир Стойнев намекна, че при неплащане от страна на трите ЕРП-та и отнемане на лицензите им заради това, държавата може да придобие компаниите.

От ЕНЕРГО-ПРО обясняват, че през месеците декември 2013 г. и януари 2014 г. плащанията към НЕК са били намалени с размера на суми, които НЕК дължи на компания за задължително изкупуване на енергия по Закона за енергията от възобновяеми източници. През споменатите месеци ЕНЕРГО-ПРО Продажби напълно законно прихвана сумите, които са дължими на компанията от НЕК по задължителното изкупуване на зелената енергия за периода от 1.7.2012 г. до 30.6.2013 г.

Поводът за това, се казва още в съобщението, е, че Методиката за компенсация на разходите за зелена енергия, приета с протоколно решение на ДКЕВР №117/16.07.2012 г. е окончателно отменена с решение на Върховен Административен Съд от 5.11.2013 г.
На практика отмяната на Методиката от страна на ВАС означаваше или органът, приел методиката (ДКЕВР) да даде указание как ще бъдат компенсирани разходите, направени за изкупуване на зелена енергия през периода от 1.7.2012 г. до 30.6.2013 г., или да бъде приложена старата методика, която действаше преди отменената.

Тъй като ДКЕВР не даде указания, поради липса на избор, нашето дружество приложи старата методика, при която НЕК следва да възстановява на крайните снабдители разходите за всеки мегаватчас произведена зелена енергия, обясняват от Енерго-Про.


източник:
 http://news.ibox.bg/news/id_1029353885

източник: http://www.stranabg.com/bg/zakonno-si-prihvanahme-dylzhimi-sumi-ot-nek-obyasniha-ot-energo-pro.html