Започва строежът на първите две сгради от София Тех Парк
Започва строежът на първите две сгради от София Тех Парк

Успешно са приключили процедурите по две от проведените обществени поръчки за избор на изпълнител на ключовите сгради в „София Тех Парк".

По обществените поръчки за проектиране и строителство на обект „Лаборатории и офиси" и „Експериментариум и посетителски център с пешеходен мост" вече са избрани изпълнители. Останалите участници в конкурса не са обжалвали, а решенията за избора на  влязоха в законна сила.

Строител на лабораториите ще бъде дружеството „Телекомплект ТА", което включва „Телекомплект" АД и „Тилев Архитекти" ООД. За строежа на т.нар. „Експериментариум" e избрано обединение „Експо Тех Парк", което включва „Трейс груп холд" АД, „Планекс" ООД и „Иво Петров Архитекти" ООД.

Документи за участие са подадени от 6 участника за лота „Лаборатории" и от 7 участника за лота „Експериментариум и посетителски". Предстои сключване на договори с избраните изпълнители. Очаква се първите копки да започнат през май.