Започва строежът на първите две сгради от София Тех Парк

Успешно са приключили процедурите по две от проведените обществени поръчки за избор на изпълнител на ключовите сгради в „София Тех Парк".

По обществените поръчки за проектиране и строителство на обект „Лаборатории и офиси" и „Експериментариум и посетителски център с пешеходен мост" вече са избрани изпълнители. Останалите участници в конкурса не са обжалвали, а решенията за избора на  влязоха в законна сила.

Строител на лабораториите ще бъде дружеството „Телекомплект ТА", което включва „Телекомплект" АД и „Тилев Архитекти" ООД. За строежа на т.нар. „Експериментариум" e избрано обединение „Експо Тех Парк", което включва „Трейс груп холд" АД, „Планекс" ООД и „Иво Петров Архитекти" ООД.

Документи за участие са подадени от 6 участника за лота „Лаборатории" и от 7 участника за лота „Експериментариум и посетителски". Предстои сключване на договори с избраните изпълнители. Очаква се първите копки да започнат през май.