21% от българите са под прага на бедността | Банк-БГ
21% от българите са под прага на бедността
Понеделник, 15 Декември 2014г. 12:09ч.
21% от българите са под прага на бедността
При този размер на линията под прага на бедност са били 1 527.5 хил. души, или 21 на сто от населението на страната.

В сравнение с предходната година размерът на линията на бедност се увеличава с 2.2 на сто, а относителният дял на бедното население намалява с 0.2 процентни пункта.

Системата за социална защита има съществено значение за редуциране на бедността, отбелязват от НСИ. Данните за 2013 г. показват, че ако в доходите на домакинствата се включат доходите от пенсии, но се изключат останалите социални трансфери (обезщетения, социални и семейни помощи и добавки), равнището на бедност се повишава от 21 до 26.7 на сто, или с 5.7 процентни пункта.

Съответно при изключване на пенсиите и останалите социални трансфери равнището на бедност нараства до 41.8 на сто, или с 20.8 процентни пункта.

За целия период на наблюдение относителният дял на бедните е най-висок сред безработните (47.6 на сто), като рискът от бедност при безработните мъже е с 0.2 процентни пункта по-висок в сравнение с безработните жени.

През 2013 г. делът на бедните сред заетите намалява спрямо предходната година с 0.2 процентни пункта до 7.2 на сто. Делът на бедните работещи на непълно работно време е 20.9 на сто, докато сред работещите на пълно работно време този дял е 6.4 на сто.

Същевременно рискът от бедност сред работещите жени е с 0.5 процентни пункта по-нисък от този при мъжете.

Бедността е концентрирана сред възрастните едночленни домакинства, самотните родители с деца, както и домакинства с три и повече деца.

Най-висок е рискът от бедност при домакинства с три и повече деца (68.1 на сто), като относителният им дял нараства спрямо 2012 г. със 7.1 процентни пункта. Относителният дял на бедните е най-нисък в домакинства с трима или повече възрастни (10.7 на сто ) и в домакинства с двама възрастни под 65 г.


източник:
 http://dnes.dir.bg/news/domakinstvo-prag-bednostta-18049344

източник: http://www.stranabg.com/bg/21-ot-bylgarite-sa-pod-praga-na-bednostta.html