До 60% от данък печалба в земеделието при реинвестиране | Банк-БГ
До 60% от данък печалба в земеделието при реинвестиране
Понеделник, 10 Юни 2013г. 19:13ч.

Европейската комисия одобри изменение на схемата за държавна помощ за инвестиции в земеделски стопанства чрез преотстъпване на корпоративен данък.

Промените се отнасят за бюджета на мярката, който е увеличен до 250 млн. лева. Помощта се предоставя под формата на данъчно облекчение за юридически лица и еднолични търговци, регистрирани като земеделски производители, съобщават от Министерството на земеделието и храните.

Преотстъпва се до 60% от данък върху печалбата от земеделски дейности срещу задължението за инвестиране на преотстъпения данък в нови сгради и/или нова земеделска техника до края на годината, през която се ползва преотстъпването.

Срокът за прилагане на схемата се удължава до 31.12.2014 г.

ЕК одобри и схема за картофопроизводителите. Целта на помощта е да се предотврати разпространението на почвени неприятели по картофите на територията на страната ни.

Ще се компенсират разходите на земеделските производители по закупуване на средства за растителна защита за предотвратяване разпространението и унищожаване нашествието на вредителите по култура картофи.

Помощта се предоставя на малки и средни предприятия - земеделски производители на картофи, чрез предоставяне на субсидирани услуги от лица, притежаващи разрешение за търговия на едро или дребно с продукти за растителна защита.

Държавната помощ ще се прилага през 2013 и 2014 година.

Предстои схемата да бъде утвърдена и от Управителния съвет на Държавен фонд „Земеделие" за прилагане на територията на страната.


източник:
 http://news.ibox.bg/news/id_512210724

източник: http://www.stranabg.com/bg/do-60-ot-danyk-pechalba-v-zemedelieto-pri-reinvestirane.html