ЕК препоръча стрестестове за банките ни | Банк-БГ
ЕК препоръча стрестестове за банките ни
Събота, 20 Юни 2015г. 11:52ч.
ЕК препоръча стрестестове за банките ни
Тази и още няколко препоръки от Еврокомисията бяха одобрени днес в Люксембург на ниво финансови министри на ЕС, съобщи БНР. Страната ни бе представена от министър Владислав Горанов.

За стрестестове на банките ни се обяви и кандидата за шеф на БНБ Димитър Радев. Той обеща да убеди ЕК да отложи стрестестовете за 2016 г.

Отнемането на лиценза на КТБ подкопа доверието в банковия надзор, което на свой ред породи съмнения относно стабилността на други части на финансовия сектор, смята Еврокомисията. Ето защо на България се препоръчва да извърши независим анализ на качеството на активите в цялата банкова система и да я подложи на възходящ тест за устойчивост.

Властите в София се задължават също да подсилят надзора в банковия и небанковия финансов сектор, включително чрез укрепване на разпоредбите за гарантиране на депозитите и оздравяване на банките. Правителството ни трябва да извърши и преглед на портфейлите за пенсионните фондове и застрахователния сектор. В препоръката се говори и за преодоляване на риска от концентрация и експозициите към свързани лица.

За периода 2015—2016 г. на България се вменява още да промени Закона за училищното образование и да увеличи участието в образователната система на децата от ромски произход, да подобри ефективността на разходите в здравеопазването, да създаде прозрачен механизъм за определяне на минималната работна заплата и на минималните социалноосигурителни вноски, както и да промени законите за обявяване на фалит и процедурата за преструктуриране на фирми и дружества, преди те да обявят несъстоятелност.

Препоръките са на евроинституците и са подготвени от експерти. Те обаче се одобряват от правителствата на 28-те, като окончателно ще влязат в сила след срещата на върха на лидерите в края на другата седмица.


източник:
 http://dnes.dir.bg/news/banki-obrazovanie-ek-preporaki-19321551

източник: http://www.stranabg.com/bg/ek-preporycha-strestestove-za-bankite-ni.html