Енерго-Про спаси лиценза, отървава се с глоба за двойните фактури | Банк-БГ
Енерго-Про спаси лиценза, отървава се с глоба за двойните фактури
Понеделник, 02 Февруари 2015г. 14:48ч.

Няма основание за отнемане на лицензията на Енерго-Про заради двойните фактури.

Това стана ясно от извънреден брифинг на председателя на ДКЕВР Светла Тодорова. На нея бяха обявени резултатите от извършена проверка на "Енерго-Про Мрежи" АД и "Енерго-Про Продажби" АД за установяване на нарушения на условията на издадените на дружествата лицензии за дейността "разпределение на електрическа енергия" и "обществено снабдяване с електрическа енергия".

След като са постъпили жалби в регулатора е направена обстойна проверка. Изискани са планираните графици за отчитане на потреблението, реалните графици, по които са направени отчитанията, обясни Тодорова.

Получена е изисканата информация от дружеството, както и обяснения защо се е стигнало до двойните фактури. Съставен е констативен протокол, каза Светла Тодорова. Той обаче ще бъде изпратен утре сутрин, тъй като днес нямало упълномощен представител, който да го получи по официалния ред.

Няма нарушения относно периода на отчитане, който е определен за максимален от 31 дни, каза шефката на ДКЕВР.

Вторият отчет, който е направен обаче, не е ясно защо е предприет още в началото на годината. Дружеството обяснява, че се наложило второ отчитане, за да не се разместват датите за отчитане на потребителите.

Няма доказателства, че трябва да е точно в този месец, обясни Светла Тодорова. Потребителите не са били своевременно уведомени за това извънредно отчитане, обясни още шефката на регулатора. В резултат на това някои потребители трябва да заплатят две сметки в един и същи срок.

Енерго-Про може да получи указания заради извършените нарушения. Напълно е възможно също така ЕРП-то да получи наказателни постановления, а евентуалната санкция да стигне от 20 000 лева до 1 милион лева за всяко наказателно постановление в зависимост от тежестта на нарушението.

До 6 месеца ще стане ясно какво ще е наказанието за дружеството за двойните сметки. Само 14 жалби обаче са подадени, а според  закона за административните актове, това означава 14 нарушения за Енерго-Про. Иначе опарените потребители на енерго дружеството са 67 000.
На тези, които са получили двойни фактури е предложено да разсрочат второто плащане с 15 дневен срок.

Няма основания за отнемане на лицензията на Енерго-Про, а за да се стигне до тази крайна мярка, трябва да е застрашена сигурността на снабдяването, както и системно нарушаване на закона за енергетиката. Шефката на регулатора смята, че санкциите и в настоящия си размер са работеща мярка, но дългите процедури по обжалването могат да доведат до отпадането им по давност.

Според Тодорова трябва да се върви към санкции, не които пълнят бюджета, а са полезни за обществото и системата. Освен това постъпленията от глоби трябвало да остават в системата.
В Англия и Унгария са въведени показатели за качество, които дружеството трябва да изпълнява. Ако не отговаря на изискванията, дружеството е санкционирано.


източник:
 http://news.ibox.bg/news/id_111216225

източник: http://www.stranabg.com/bg/energo-pro-spasi-litsenza-otyrvava-se-s-globa-za-dvoynite-fakturi.html