EVN AG не изпитва затруднения да финансира проекта "Горна Арда" | Банк-БГ
EVN AG не изпитва затруднения да финансира проекта "Горна Арда"
Понеделник, 30 Септември 2013г. 15:49ч.
EVN AG не изпитва затруднения да финансира проекта "Горна Арда" 4.0 out of 5 based on 1 votes.

EVN AG не изпитва затруднения да финансира проекта "Горна Арда"В отговор на изявления на народния представител от БСП Милко Багдасаров, публикувани в някой централни и регионални издания днес, Хидроенергийна компания „Горна Арда“ би искала да направи следните уточнения:

Проектът „Горна Арда“ все още се намира в подготвителна фаза, насочена към оптимизиране и осъвременяване на първоначалния проект, замислен преди повече от 30 години. За този период развитието на хидроенергетиката, промените в изискванията към опазването на околната следа и идеите за необходимостта от включване на по-голям дял енергия от възобновяеми източници се промениха кардинално. За да отговори на съвременните изисквания на обществото и да предостави проект, който да е максимално щадящ околната среда, предоставящ реални ползи за хората, живеещи в региона на изграждането му и изгоден от гледна точка на очакваната цена на произвежданата енергия, акционерите в проекта – EVN и НЕК, работят сериозно по неговото подобряване.

Нито EVN, нито Националната електрическа компания са получавали сигнал от какъвто и да било инвеститор, който да е изявил желание да се включи в проекта. В тази връзка не сме информирани и не бихме могли да потвърдим информацията за наличен интерес от страна на китайски компании за инвестиране в проекта. Нито един от двамата акционери за момента не разглежда възможността да се откаже или продаде дяловете си или част от тях на трета страна. Напълно неоснователни са и твърденията, че единият от акционерите – EVN AG има финансови затруднения.Финансовите отчети на компанията са публикувани и достъпни. Резултатите показват, че EVN не изпитва финансови затруднения и няма основания да се мисли, че компанията изпитва затруднения във финансирането на който и да е от проектите, по които работи.

В заключение бихме искали да изразим становището си, че проект от мащабите на „Горна Арда“, който е очакван с огромно нетърпение от местната общественост, не би следвало да става предмет на спекулативни твърдения.