Инспекцията по труда била с една от най-добре работещите администрации | Банк-БГ
Инспекцията по труда била с една от най-добре работещите администрации
Петък, 25 Юли 2014г. 13:48ч.

Инспекцията по труда е с една от най-добре работещите администрации в България.

До това заключение са стигнали одитори, които са работили по проекта „Повишаване организационния капацитет на Главната инспекция по труда (ГИТ). Проектът се реализира по приоритетна ос „Добро управление" и се финансира от ЕС.

Изпълнителите отчетоха високата ефективност на ГИТ. Ива Тодорова от „КПМГ България" ООД подчерта, че агенцията успява да изпълнява целите, които си поставя и те са конкретни и измерими. Тя похвали агенцията за това, че отделя сериозно време и експертиза за разследване на тежки трудови злополуки.

Изпълнителят е отправил препоръки, свързани със стратегическото управление, организационната структура и функциите, работните процеси, човешките ресурси, информационните и комуникационни технологии. Очертан е и амбициозен проект за нова информационна система, чиято цел е анализът на данните да доведе до обосновани решения за следващите действия в агенцията.

Извършен е и преглед на ефикасността на агенцията. Сравнителният анализ между териториалните дирекции в бъдеще би помогнал на ръководството на агенцията да обмисли разпределението на ресурсите между отделните дирекции към агенцията.

В своите анализи и изследвания одиторите са стигнали до извода, че за периода 2010-2013 г. се наблюдава прогресивно увеличаване на броя на натоварените дирекции. В тази връзка е изработена методика за измерване на натовареността на ГИТ. Целта е да се направи анализ между обема извършена работа и вложените усилия. По този начин може да се идентифицира дали се влагат оптимални усилия за изпълнение на задачите и дали има възможност да се намали човешкия ресурс или пък къде се налага да се повиши.

На базата на добрите практики в Дания е изработена актуализирана процедура за планиране и отчитане на дейността на ГИТ. Новият подход ще даде възможност за систематизирана преценка на рисковете в ранен етап.

Представителите на „КПМГ България" ООД са останали впечатлени и от нивото на участие на служителите на ГИТ във всички етапи на проекта.


източник:
 http://news.ibox.bg/news/id_1721199481

източник: http://www.stranabg.com/bg/inspektsiyata-po-truda-bila-s-edna-ot-nay-dobre-raboteshtite-administratsii.html