Износът ни към страни от ЕС намалява | Банк-БГ
Износът ни към страни от ЕС намалява
Петък, 09 Октомври 2015г. 15:07ч.

Отрицателно външнотърговско салдо на България с европейските страни за първите седем месеца, отчитат от Националния статистически институт.

Въпреки че износът на страната ни расте от началото на годината, през юли се отбелязва месечен спад.

През юли 2015 г. износътза ЕС намалява с 0.5% спрямо същия месец на предходната година и е в размер на 2.6 млрд. лева. През същия период вносът към страната ни от държавите - членки на ЕС, се увеличава с 12.2% спрямо същия месец на 2014 година и е в размер на 3.1 млрд. лв.

Традиционно основните търговски партньори остават Германия, Италия, Румъния и Гърция. Заедно с Франция и Белгия тези страни формират около 70.6 % от общия износ за Европейския съюз.

Вносътна България от ЕС през периода януари - юли 2015 г. се увеличава с 8.5% спрямо същия период на 2014 г. и е на стойност 19.2 млрд. лв. Тук се отбелязва увеличение, както на месечна, така и на годишна база.

Най-голям е стойностният обем на стоките, внесени от Германия, Италия, Румъния, Испания и Гърция.

При износа на България за ЕС, разпределен според Стандартната външнотърговска класификация, през първите седем месеца на 2015 г. в сравнение със същия период на 2014 г. най-голям ръст е отбелязан в секторите „Необработени (сурови) материали, негодни за консумация (изкл. горивата)" (17.2%) и „Химични вещества и продукти" (16.5%).

Спад се наблюдава в сектор „Безалкохолни и алкохолни напитки и тютюн" (6.8%).

 


източник:
 http://news.ibox.bg/news/id_1506221826

източник: http://www.stranabg.com/bg/iznosyt-ni-kym-strani-ot-es-namalyava.html