Кабинетът предложи нова „по-скромна” актуализация на бюджета | Банк-БГ
Кабинетът предложи нова „по-скромна” актуализация на бюджета
Понеделник, 10 Ноември 2014г. 18:45ч.

Кабинетът „Борисов 2" отхвърли проекта за актуализация на бюджета за 2014 година на служебния кабинет и изработи ново предложение за актуализация на бюджета.

Тази вечер финансовото министерство разпространи проекта и мотивите към него, след като стана ясно, че Министерски съвет се събира на извънредно заседание утре, вторник - 11 ноември, на което министрите ще разгледат проекта за актуализация на бюджета и промени в данъчните закони.

Мотивът за неприемане на проекта на служебния кабинет е в „израз на стремежа и усилията за ограничаване негативните ефекти върху бюджетната позиция и постигане на допълнителни консолидиращи мерки в разходите по държавния бюджет за 2014 година".

Кабинетът „Борисов 2" предлага актуализация на бюджета с 2,9927 млрд. лева, което ще влоши до 3.7 % дефицита.

Коментира се, че с изготвеният нов проект се прави усилие за свиване на прогнозирания дефицит по държавния бюджет в годишен план на база на обективен анализ на възможните консолидиращи мерки в разходите.

Посочва се, че прогнозите за неизпълнението на приходите по държавния бюджет са в размер на 1, 0618 млрд. лв.

Подчертава се на първо място нереалистичната прогноза за ръст на ДДС, като според данните, съпоставено с годишния план, приходите от ДДС от внос представляват едва 69,5 %.

Сериозно изоставане се очертава и в приходите от акцизи. Постъпленията от акцизи към месец октомври 2014 г. са в размер на 3 370,5 млн. лв., което е 77,0 % изпълнение на планираните със ЗДБРБ за 2014 година. Приходите от акцизи остават на нивото от предходната година при планиран ръст в ЗДБРБ от 7,9 % спрямо отчетените за 2013 година.

Отново се посочва, че при ведомствата най-сериозен е проблемът с недостига за финансиране на поети ангажименти в Министерството на вътрешните работи, където над 80 на сто от разходите се формират от разходите за персонал.

Проблемът в системата на министерството се изостря от приетите промени в Закона за Министерството на вътрешните работи, които предвиждат увеличение на разходите за възнаграждения, материалното и социалното осигуряване за служителите, без в бюджета на министерството за 2014 г. да има предвидени средства за това.

Изчислено е, че общо за всички ведомства са необходими 278,9 млн. лв., отделно са предвидени още 100 млн. за бюджета на Здравната каса.


източник:
 http://news.ibox.bg/news/id_107976648

източник: http://www.stranabg.com/bg/kabinetyt-predlozhi-nova-po-skromna-aktualizatsiya-na-biudzheta.html