Кредитна карта без трудов договор – мит или реалност? | Банк-БГ
Кредитна карта без трудов договор – мит или реалност?
Понеделник, 01 Септември 2014г. 01:07ч.
Кредитна карта без трудов договор – мит или реалност?
Кредитната карта – инструментът на 21 век. Едва ли ще сгрешим, ако квалифицираме този финансов инструмент по този начин. Кредитната карта се превърна в неразделна част от нашето ежедневие, която ни дава възможност да се възползваме от предимствата й все по – активно. Повечето картодържатели използват възможностите на пластиката при пазаруване онлайн, но не малка част от тях я държат в портфейлите си, за да имат достъп до кеш при нужда.
В динамиката на днешния напрегнат ден, силната конкурентна среда и възможността за информиран избор, темата за условията за одобрение за кредитна карта привлича все по – голям интерес. Зависейки в каква ситуация се намира конкретният кандидат, самото одобрение може да е лесен процес или почти невъзможен.
В повечето случаи, основният критерий за твоето одобрение е кредитната ти история. Ако това е термин, който чуваш за първи път, те съветвам да се запознаеш добре с него. Накратко, „кредитната история“ съдържа в себе си информация за твои минали кредити, начинът, по който си ги погасявал, доколко си бил акуратен в това и доколко си допускал просрочия. Всичко това се взема под внимание от банковите и небанковите финансови институции, когато кандидатстваш при тях за кредит. Резултатът, дали си одобрен или отхвърлен, зависи от това дали вече си квалифициран като „редовен платец“ или „некоректен“ такъв. На финансов език това означава управление на риска и неговата цена в конкретните институции.
Към условията за одобрение за кредитна карта, спада и друг важен критерий. Той е очевиден. Ако приемем, че имаш чиста кредитна история, един е вариантът, при който банката не би те одобрила за кредит по кредитна карта – липсата на доказан трудов договор! Тоест, кредитната карта, като наложен от банките основен финансов инструмент вече и у нас, е тясно предназначена за хора със сигурни доходи.
Каква е обаче, днешната реалност?
Според изследване, проведено от Центъра за изследвания на демокрацията, съществува засилваща се тенденция на растеж на сивата икономика в страната ни. Все повече зачестяват случаите на укриването на доходи като в този ред на мисли, спрямо проучването, 13.8% от заетите декларират, че получават възнаграждения по – високи от записаното в договорите им.
Какъв е точният процент у нас на хора, които работят без да се осигуряват на реален трудов договор, само можем да гадаем. Във всеки случай обаче, всичко ни говори, че е висок.
Изключително трудно би било за теб, да бъдеш одобрен за кредитна карта, ако нямаш доказан трудов договор, та дори и да имаш изрядна кредитна история.
Следователно, можем да заключим, че в страната ни съществува огромна група хора, които са лишени от възможността да притежават кредитна карта. Ние не можем да обвиним тези хора за ситуацията в страната ни и за причините, поради които трудовите им отношения не са защитени и регламентирани чрез трудов договор.
За банките, конкретната група, е твърде рискова. Ние, от Аксес Файнанс ООД, поехме този риск.
Пред нас стояха въпросите „Трябва ли тези хора да нямат достъп до конкретния финансов инструмент?“, „Защо и ние да влизаме в роля на ощетител?“ Защо да им дадем още едно „не“, когато очевидно имат нужда от нов шанс, за да стъпят на краката си?“
Така се роди Бяла Карта.
Кредитна карта, нов продукт, който променя начина, по който се управлява риска по одобрение на кредитни карти. Основният акцент, който поставихме, бе да предоставим възможност за нов шанс на всеки един човек без значение за неговата кредитна история или житейски статус.
За нас, поведението на човек, не е константа. Ако си допускал просрочия по кредит, в резултат на което, имаш не дотам добра кредитна история, ти все още заслужаваш шанс да промениш поведението си на платец. Ако не разполагаш с доказан трудов договор, поради обстоятелства, които в голяма степен не зависят от теб, ти все още заслужаваш тази възможност.
Да, за нас, отпускането на кредитна карта на хора в подобно положение представлява известен риск. Но ние го поемаме с готовност, защото зад него стои нашата кауза – да помогнем като им предоставим достъп до финансови инструменти, продукти и услуги, с които да направят живота си по – добър и самите те да се чувстват така.
Плановете ни се простират доста надалеч като не се ограничаваме само в предоставянето на различни условия на одобрение за кредитна карта Бяла Карта, които са в полза на хора с лош житейски статус. Наша задача е да помогнем на тези хора. Затова даваме шанс на клиентите ни стъпка по стъпка да придобият правилното знание как да използват кредитната карта и да се научат на финансова самодисциплина.
Не е достатъчно да притежаваш един финансов инструмент, който е ключът към мечтите и желанията ти. Когато имаш знанието как разумно да го използваш, тогава можеш вече да си спокоен в действията, които предприемаш.

PR публикация


източник:
 http://dnes.dir.bg/news.php?id=17318155

източник: http://www.stranabg.com/bg/kreditna-karta-bez-trudov-dogovor-mit-ili-realnost.html