МФ: Процедурата на ЕК заради КТБ не е наказателна | Банк-БГ
МФ: Процедурата на ЕК заради КТБ не е наказателна
Четвъртък, 25 Септември 2014г. 17:37ч.
МФ: Процедурата на ЕК заради КТБ не е наказателна
По-рано днес от комисията обявиха начало на наказателна процедура срещу страната ни. Разследване започна Европейският банков орган.

По-късно в отговор на медии от финансовото министерство обясниха, че стартиралата процедура не е „наказателна", а част от досъдебната фаза от процедурата по неизпълнение на задълженията, произтичащи от членството на България в ЕС, която се прилага спрямо всички държави членки съгласно член 258 от Договора за функциониране на ЕС.

"Целта и задачата на такава процедура не е да „накаже" съответната държава членка, а в диалог между ЕК и властите на държавата членка да се установи дали и какво е нарушението на правото на ЕС, какви мерки следва да бъдат предприети и в какви срокове", пише в съобщението, публикувано на сайта на министерството.

По същия въпрос вече имало разговори и кореспонденция с ЕК в рамките на т.н. информационна фаза (предшестваща досъдебната фаза).
В отговор до Европейската комисия българската страна изрази готовност в случай, че бъдат констатирани несъответствия с правото на ЕС, да предприеме действия за законодателни изменения.
През август от Брюксел предупредиха България, че не е приложила правилата на ЕС по изплащане на депозити в случай на поставяне на банки под надзор.

Трите етапа на процедурата

От МФ обясняват, че писмото, което днес е изпратено на българските власти и трябва да се отговори до 15 октомври, е "Официално уведомително писмо", което е първият етап от досъдебната фаза.

"Българските власти ще изготвят единен, координиран и съгласуват отговор на всички въпроси, които са повдигнати в писмото на ЕК, като както и преди ще бъде осъществен синхрон в действията между Министерство на финансите, БНБ и Фонда за гарантиране на влоговете в банките",
добавят от МФ.

Ако Европейската комисия не е удовлетворена от отговора или счита, че нарушението не е премахнато, тя изпраща след това второ писмо - Мотивирано становище, и в което би изложила аргументи на отговора от България.

Мотивираното становище също е част от досъдебната фаза и отново ще съдържа определен срок, в който българската страна следва да отговори.

Едва след това, ако ЕК прецени, че българската страна не се е съобразила с нейното мотивирано становище в определения срок, тя може да вземе решение да сезира Съда на Европейския съюз, с което стартира съдебната фаза на процедурата.

"Бихме искали още веднъж да уверим вложителите и инвеститорите в двете банки, както и цялата българска общественост, че Министерство на финансите полага всички възможни усилия за намиране на решение по този сложен казус", завършва съобщението на министерство на финансите.


източник:
 http://dnes.dir.bg/news/nacazatelna-protzedura-ministerstvo-finansite-ktb-podkrepa-bankite-17458257

източник: http://www.stranabg.com/bg/mf-protsedurata-na-ek-zaradi-ktb-ne-e-nakazatelna.html