Министерството на финансите пласира ДЦК за 400 млн. евро | Банк-БГ
Министерството на финансите пласира ДЦК за 400 млн. евро
Вторник, 02 Декември 2014г. 09:39ч.
Министерството на финансите пласира ДЦК за 400 млн. евро
Падежът на емисията е 3 декември 2015 година. Книжата са част от 4.5 млрд. лева дълг, гласуван при актуализацията на бюджета. Той е нужен, за да бъде покрит дефицитът за 2014 г. и да бъде попълнен Фонда за гарантиране на влоговете в банките, който от четвъртък започва да изплаща гарантираните депозити в КТБ.

Постигнатата среднопретеглена годишна доходност на одобрените поръчки на проведения на 01.12.2014 г. аукцион е 0,84 процента, а спредът спрямо бенчмарковите федерални германски облигации е 0,92 процента.

Издадените книжа са краткосрочни и по тях не се изплаща лихвен купон. Доходността за инвеститорите се формира на база отстъпката от номиналната стойност при придобиването им.

Средната цена, по която участниците закупиха книжата, е 99,16 за 100 евро номинал.

Обемът на постъпилите поръчки възлезе на близо 1 230 млн. евро, което съответства на коефициент на покритие в размер на 3,07.

Разпределението на инвеститорите на аукциона е както следва: банките придобиват 69,70 процента от книжата, пенсионните фондове 21,79, застрахователните дружества 4,15, договорни фондове и фондове за управление на активи 3,19. и други инвеститори - 1,17 процента.


източник:
 http://dnes.dir.bg/news/dalg-mf-dtzk-17940625

източник: http://www.stranabg.com/bg/ministerstvoto-na-finansite-plasira-dtsk-za-400-mln-evro.html