Новата наредба за отпуските ядоса бизнеса | Банк-БГ
Новата наредба за отпуските ядоса бизнеса
Сряда, 05 Август 2015г. 12:47ч.

Час преди началото на заседанието на тристранката от БСК разпространиха позиция по някои от предстоящите за обсъждане теми.

Българската стопанска камара категорично се противопоставя на вмененото в новата Наредба за отпуските и работното времезадължение на работодателя в началото на всяка календарна година, но в срок не по-късно от 31 януари, да уведомява писмено всеки работник или служител за размера на платения годишен отпуск, който има право да ползва, вкл. отложен или неизползван от предходни календарни години.

Създадената разпоредба в Наредбата не съществува в Кодекса на труда и е в противоречие със Закона за нормативните актове. Въвеждането на задължение на работодателя за водене на трудово досие на всеки работник и служител, както и правото на работника и служителя да получава заверени копия от съхраняваните в него  документи, са достатъчна гаранция за реализиране на правото за ползване на платения годишен отпуск, смятат от БСК.

По време на заседанието на тристранката БСК няма да подкрепии предложението на КТ „Подкрепа" да се вмени задължение за работодателя да предоставя заповедта за удължаване на работното време на синдикалните организации и на представителите на работниците и служителите.

БСК напомня, че задължението за уведомяване на Инспекцията по труда за удължаване на работното време в Кодекса на труда отпадна, но според нормативната уредба удължаването на работното време в предприятията се консултира със синдикатите. По тази причина искането на КТ „Подкрепа" представлява ново, нелогично, противозаконно задължение на работодателите.


източник:
 http://news.ibox.bg/news/id_1029339117

източник: http://www.stranabg.com/bg/novata-naredba-za-otpuskite-yadosa-biznesa.html