Проверяват ни имуществото при 120 хил. лв. несъответствие | Банк-БГ
Проверяват ни имуществото при 120 хил. лв. несъответствие
Сряда, 15 Юли 2015г. 16:05ч.

Икономическата комисия в парламента прие на първо четене при несъответствие от 120 хиляди лева между имуществото и нетния доход на лица да може да се стартира проверка от страна на Комисията за отнемане на незаконно придобито имущество.

Със 7 гласа „за" на фона на 6 „въздържал се" депутатите одобриха промени в Закона за отнемане в полза на държавата на незаконно придобито имущество. От Комисията за отнемане на незаконно придобито имущество в лицето на Пламен Георгиев застъпиха тезата, че текстовете съответстват на стратегическите насоки за борба с корупцията до 2020 г. и са в синхрон с европейски директиви.

Законопроектът предвижда правна възможност органи на Комисията да осъществяват претърсване и изземване по реда на НПК, да изискват обяснения от проверяваното лице и свързаните с него лица, както и да изискват сведения от всички трети лица във връзка с извършваната проверка. Предлага се до доказване на легалността на придобитото имущество то да се счита за незаконно придобито.

Урежда се възможността Комисията да може да сезира Националната агенция за приходите, като събраните в производството доказателства да запазват процесуалната си стойност в данъчното производство, както и срокът за предявяване на иска да бъде удължен до шест месеца от налагане на обезпечителните мерки.

Предлага се най-малко 20 на сто от стойността на отнетото в полза на държавата имущество да се използва за социални цели от страна на държавата.

Георгиев увери депутатите, че предлаганите промени няма да предизвикат нужда от допълнителни финансови средства от държавния бюджет.

Патриотите и реформаторите обаче обявиха, че ще се въздържат от гласуване със сходни мотиви - в предлаганите идеи те видяха даване на почти полицейски правомощия на Комисията.

Нашето производство не е наказание. Законът за отнемане не е срещу лицето, а срещу имуществото, опита се да ги разубеди Георгиев. По думите му смъкването на границата на несъответствие от 250 хиляди лева на 120 хиляди лева също е препоръка на ЕК.

Искаме да си свършим работата, да направим реална проверка, да конфискуваме имущество, изтъкна той пред депутатите, като подчерта, че има знакови фигури с незаконно имущество, които обаче по документи не притежават нищо на свое име и са нужни повече разрешени мерки, за да е ефективна работата на Комисията срещу тях.


източник:
 http://news.ibox.bg/news/id_755773688

източник: http://www.stranabg.com/bg/proveryavat-ni-imushtestvoto-pri-120-hil-lv-nesyotvetstvie.html