Решението за новата сграда е правомерно, доказаха членове на КФН | Банк-БГ
Решението за новата сграда е правомерно, доказаха членове на КФН
Сряда, 21 Август 2013г. 17:04ч.

В писмо до медиите членовете на Комисията за финансов надзор Ангел Джалъзов и Антония Гинева потвърдиха подписите си на протоколите на сайта на КФН, както и факта, че КФН като колективен орган е взела решение с консенсус за избор на нова сграда и за одобрение на договора за наем на горепосочената сграда.

Това става, след като някои от членовете на комисията обявиха, че „комисията  не е участвала в обсъждане и вземане на решение относно сключване на договор за наемане на нова сграда за КФН и решението не е било поставяно на гласуване от колективния орган, какъвто е КФН".

Не желая повече името на институцията да бъде въвличано в медийни екстраполации по тази тема още повече, че вътрешното ми убеждение е, че подобни вътрешноведомствени въпроси по принцип не следва да бъдат обект на емоционални изказвания в пресата, а изцяло да бъдат базирани на съответните официални документи в съответствие със заложената процедура в ЗКФН и нейния устройствен правилник, заявява Джалъзов.

От своя страна Гинева посочва, че поради излизането й в майчинство, не е в постоянен контакт с останалите членове на Комисията, не следи отблизо цялата българска преса в момента и не би могла да коментира появилите се в нея статии.

Изцяло в правомощията и отговорностите на Председателя на КФН са всички административни въпроси от такъв тип, a oбсъжданията на Комисията по тези въпроси е вътрешноведомствен приоритет.
Потвърждавам подписа си на протоколите, публикувани на сайта на КФН и считам, че воденето на дебати през медиите е в противоречие с професионализма, към който би следвало да се стреми държавната администрация, пише Антония Гинева.


източник:
 http://news.ibox.bg/news/id_1570990945

източник: http://www.stranabg.com/bg/reshenieto-za-novata-sgrada-e-pravomerno-dokazaha-chlenove-na-kfn.html