Ромпетрол България вече е ЕАД | Банк-БГ
Ромпетрол България вече е ЕАД
Понеделник, 08 Април 2013г. 12:16ч.
Ромпетрол България вече е ЕАД 4.0 out of 5 based on 1 votes.

Компанията е член на The Rompetrol Group и е създадена през декември 2002 г. чрез съдружие между The Rompetrol Group като мажоритарен акционер и местни партньори. След придобиване на партньорските акции дружеството вече е вписано в Търговския регистър към Агенцията по вписванията като Ромпетрол България ЕАД.

Ромпетрол България ЕАД е компания, специализирана в дистрибуцията на горива и петролни продукти, чиято търговска верига на дребно в страната към момента включва 60 обекта и петролен терминал на река Дунав, до гр. Русе.

The Rompetrol Group е мултинационална компания, която развива дейност в 12 държави и през 2012 г. отчита годишен оборот в размер от 7 млрд. щатски долара. Компанията разполага със 7 700 служители в цял свят, заети в основните дейности на Групата по рафиниране, нефтени продукти, търговия на дребно и маркетинг.

В момента The Rompetrol Group е 100% собственост на казахстанската „КазМунайГаз” – държавна компания за добиване, рафиниране и транспорт на петролни ресурси, която представлява интересите на държавата в петролния и газовия сектор на Казахстан. 100% от акциите на „КазМунайГаз” са собственост на казахстанския холдинг за управление на държавни активи „Самрук” АД.