С 15% по-скъпо са се продавали земеделските земи през 2014 г. | Банк-БГ
С 15% по-скъпо са се продавали земеделските земи през 2014 г.
Вторник, 14 Април 2015г. 14:22ч.

С 15.2% се е повишила средната цена на един декар земеделска земя през 2014 г. в сравнение с миналата година. Така цената е достигнала до 684 лв., сочат данните на Националния статистически институт, цитирани от money.bg.

Спрямо предходната година най-голямо е увеличението на цената на лозята - с 41.4%. Увеличението на цената на нивите е с 14.0%, на овощните насаждения - с 1.6%, и на постоянно затревените площи - с 24.2%.

През 2014 г. най-висока e цената наземеделската земя в Североизточния район - 957 лв. на декар. Най-голямо увеличение на цената на един декар земеделска земя спрямо предходната година е установено в Югозападния район - с 33.9%, и в Южния централен - с 32.8%.

През 2014 г. средната цена на рентата на един декар наета/арендувана земеделска земя достига 41 лв., което е със 7.9% повече спрямо 2013 година. Спрямо предходната година най-голямо е увеличението на рентата за овощните насаждения - с 16.7%, и на нивите - с 10.3%. От наблюдаваните категории земя единствено при лозята се наблюдава понижение на цената с 29.4%.

През 2014 г. най-висока е цената за един декар наета/арендувана земеделска земя в Североизточния район - 61 лв., което е близо два пъти по-високо от стойността в Югоизточния район. Увеличение на цената на рентата спрямо предходната година се наблюдава във всички статистически райони.


източник:
 http://news.ibox.bg/news/id_1562705513

източник: http://www.stranabg.com/bg/s-15-po-skypo-sa-se-prodavali-zemedelskite-zemi-prez-2014-g.html