143 нарушения установени за 4 години в гръмналата барутна фабрика | Банк-БГ
143 нарушения установени за 4 години в гръмналата барутна фабрика
Четвъртък, 02 Октомври 2014г. 16:22ч.

Главна инспекция по труда (ГИТ) е издала акт за спиране на дейността на завода за производство и съхранение на взривни вещества и утилизация на боеприпаси в с. Горни Лом, собственост на „Видекс" АД.

Дейността се спира до изясняване на причините за взрива, след който в неизвестност са 15 души. Вицепремиерът и министър на труда и социалната политика Йордан Христосков съобщи лично на близките на работниците в неизвестност, че при огледа на мястото на инцидента не са намерени следи от хора.

Дейността на „Видекс" предполага издаване на удостоверение от главна дирекция „Охранителна полиция" на МВР по силата на Закона за оръжията, боеприпасите, взривните вещества и пиротехническите изделия.

В периода 1 януари 2010 г. - 1 септември 2014 г. ГИТ са извършили 20 проверки, при които са установени 143 нарушения. Повечето от тях са по безопасност на технологичните процеси и работното оборудване и по организацията за осигуряване на здравословни и безопасни условия на труд, но не са застрашавали пряко живота и здравето на работещите. За този период, в  рамките на своите правомощия, инспекторите по труда са издали задължителни за изпълнение предписания за отстраняване на нарушенията и са съставили 10 акта за установяване на административно нарушение (АУАН).

През т.г. от работа са били отстранени 4-ма работници поради липса на правоспособност за извършване на съответната дейност. Останалите АУАН са за липсата в складовете на съгласуван с МВР списък на лицата, които могат да влизат в тях и да получават взривни  вещества; за неосигурени на работните места в цеха инструкции с информация за изискванията за безопасност и здраве при  разглобяване на мини, извличане на тротил и работа на струг. Установени са още нарушения, свързани с липсата на авариен изход на единия цех и складиране на части от боеприпаси при резервния изход на другия. Установено е и използване на старо оборудване в процеса на утилизация.

Актове на работодателя са съставени и през 2013 г. За непроведен задължителен инструктаж и работа с необезопасено работно оборудване. През 2010 г., когато в предприятието отново има тежък инцидент с двама пострадали, също има съставени актове за нарушения, свързани с организацията на безопасността на труда.


източник:
 http://news.ibox.bg/news/id_1493226489

източник: http://www.stranabg.com/bg/143-narusheniya-ustanoveni-za-4-godini-v-grymnalata-barutna-fabrika.html