Българска роза АД с 45 000 лв. печалба до април | Банк-БГ
Българска роза АД с 45 000 лв. печалба до април
Понеделник, 13 Май 2013г. 10:53ч.

Дружеството Българска роза АД е реализирало печалба за първите три месеца на годината, в размер на 45 хил. лв., съобщи money.bg.

Общите приходи на дружеството са 917 хил. лв., което е с 10.48 % повече спрямо предходния период. Общите разходи отчитат ръст от 15.65 % спрямо предходния период - до 872 хил.лв.

Нетните приходи от продажби за първото тримесечие на 2013г. са в размер на 915 хил.лв. и представляват 99.78 % от общите приходи. Спрямо първото тримесечие на 2012 година те се увеличават с 10.37 %.

Към 31 март 2013г. дружеството показва печалба на акция (на осреднена годишна база) в размер на 2.78лв. Данните са от Баланс/Отчет на дружеството за I-во трим. на 2013г.

Собственият капитал на дружеството към 31 март 2013г. е 5686 хил. лв. , като спрямо същия период на 2012г. се е увеличил с 15.05 %.

Обобщена информация за търговията с акции на дружеството на БФБ - София през първите три месеца на 2013г.:
Общ брой изтъргувани акции: ( 112 бр. акции )
Общ брой сделки: ( 4 бр. )
Минимална цена: ( 11.500 лв. )
Максимална цена: ( 12.990 лв. )
Среднопретеглена цена: ( 12.868 лв. за акция. )

*Обобщената информация не обхваща сделки с акции на дружеството сключени на нерегулиран пазар.


източник:
 http://news.ibox.bg/news/id_1794949262

източник: http://www.stranabg.com/bg/bylgarska-roza-ad-s-45-000-lv-pechalba-do-april.html