Британската United Capital вече собственик на Доверие | Банк-БГ
Британската United Capital вече собственик на Доверие
Сряда, 28 Август 2013г. 15:16ч.

Английската компания United Capital PLC е подписала окончателно споразумение с Vienna Insurance Group за придобиване на 92,58% от най-големия български пенсионен фонд „Доверие", съобщиха от пиар компанията представляваща дружеството.

Финансирането на сделката, както се изисква от регулаторните органи в България и Великобритания, ще бъде осигурено от акционерите на United Capital PLC.

Това означава, че търговски сделката е приключила и в момента тя трябва да бъде представена за одобрение от регулаторните органи - Комисията за финансов надзор и Комисията за защита на конкуренцията.

United Capital PLC напълно осъзнава отговорността, която поема към българския народ и клиентите на "Доверие" и се ангажира разумно и ефективно да управлява компанията в съответствие с принципите за социална отговорност и съгласно със законите на Република България и Европейския съюз. United Capital PLC скоро ще представи своята дългосрочна стратегия за развитието на "Доверие" пред българските регулаторни органи, което ще осигури пълна прозрачност на сделката.

Припомняме, че през последните седмици сделката, която първоначално бе обявена на страницата на досегашниа собственик Виена иншурънс груп, предизивка бурни реакции от страна на народни представители, министри, синдикалисти и др. Основен акцент в техните изказвания бяха неяснотите около компанията United Capital PLC, за която стана ясно че във Великобритания разползагала единствено с пощенска кутия.

Смята се, че сделката е нажежила и атмосферата в Комисията за финансов надозр, където в момента нейните членове са разделени в два лагера следствие на спор за настаняването на регулатора в нова сграда.

"Бизнес приемствеността е от съществено значение", каза Сергей Мастюгин, основен инвеститор в United Capital PLC. Компанията ще следва същите принципи за етичен и социално ориентиран бизнес, прилагани за всички техни дейности, и са убедени, че това ще се осъществява и в Доверие. "При придобиване на нови активи един от ключовите фактори за успех е да се запази съществуващият на място екип - т.е. хората които познават същността на бизнеса, както и да се увеличат иновативните умения и опитът на кадрите от другите дружества на групата, за да се достигнат нови висоти", допълва Мастюгин.

Г-н Мастюгин, опитен и успешен мениджър на активи в пенсионните фондове и в застрахователния сектор, наскоро придоби Lighthouse Capital, която е водеща застрахователна група в Централна и Източна Европа. „Запазването на хората и развитието на екипа са точно това, което направихме в Lighthouse Capital ", казва той. Lighthouse Capital ще се превърне в главен акционер в United Capital PLC до приключването на сделката с VIG.

Преди време стана ясно че Мастюгин е член на надзорния съвет на ИнвестБанк Русия.

Г-н Магомед Аликханов, международно известен специалист с изключителен опит в застраховането и управлението на пенсионните активи, наскоро се присъедини към екипа на Lighthouse след няколко години мандат в Zurich Financial Services и Renova Group. Г-н Аликханов ще оглавява инвестициите на United Capital PLC в Доверие и ще ръководи интегрирането на специалистите от Lighthouse в настоящото управление на Доверие.

За да се осигури приемственост на дейностите в Доверие, Даниела Петкова ще остане главен изпълнителен директор на компанията. United Capital PLC оценява високо силното лидерство и управленски умения на г-жа Петкова, както и нейният личен принос за развитието на Доверие през последните дванадесет години. Партньорството със съществуващия екип ще бъде неразделна част от постоянната стратегия на Доверие, както и добавянето на „свежи сили", за да се повиши ефективността на компанията.

Досега стана ясно и че акционерите United Capital имат интерес и към закупуване на други активи в България. Според разпространена в медиите информаиция дружеството е подало искане до Българска народна банка да й бъде разрешено да придобие 20% от "Токуда Банк".


източник:
 http://news.ibox.bg/news/id_1571929653

източник: http://www.stranabg.com/bg/britanskata-united-capital-veche-sobstvenik-na-doverie.html