Бурен икономически растеж в края на 2014-та, прогнозира БАН
Понеделник, 28 Октомври 2013г. 13:02ч.

Българската икономика ще тръгне към бурен икономически растеж в края на 2014 г.

Това прогнозира д-р Ивайло Янков от Икономическия институт към БАН по време на пресконференция, организирана от научното звено, в която участие взеха още председателят на института проф. Митко Димитров, проф. Гарабед Минасян и чл. кор. Проф Димитър Димитров.

Той направи извода си в следствие на закономерност проследена от икономическия институт към БАН.

Според нея когато краткосрочните задължения на фирмите изпреварят дългосрочните, тогава се забелязва икономическа експанзия.
Такава е била ситуацията преди кризата от 2009 г., като след това и до момента дългосрочните задължения на фирмите изпреварват краткосрочните, като това се очаква да се промени именно в края на 2014 година.

Към края на 2012 г. фирмите у нас дължат 167,697 млрд. лв. спрямо 163,120 млрд. лв. за 2011 г. Този размер е почти два пъти големината на брутния вътрешен продукт.

От тези задължения над 60 млн. лв. са краткосрочни, а над 90 млн. лв са дългосрочни. Увеличаването на задлъжнялостта на фирмите също е индикатор за икономически ръст, който макар и плах се наблюдава през последните две години.

Друг извод от изследването е, че 18,9 % от предприятията прибягват до съкращаване на персонал, вследствие на това, че не могат да съберат вземанията си.

Икономистите от БАН показаха, че темповете на нарастване на вземанията на бизнеса за първи път през 2012 г. се увеличават за сметка на темповете на нарастване на задълженията и достигат 71,181 млрд. лева.

По думите на проф. Минасян прави впечатление, че фирмите, които работят за износ, са много по-стабилни от компаниите.
Той смята, че вземането на дълг „не е мръсна дума", като важното е как се управляват чуждите пари. Това заключение може да се направи както по отношение на фирмените финанси, така и на държавните.

На въпроса дали предвидения в бюджет 2014 ръст на икономиката от 1,8%е постижим, проф. Минасян отговори, че може да се постигне, а може да бъде и по-малък, и по-голям.


източник:
 http://news.ibox.bg/news/id_550439883

източник: http://www.stranabg.com/bg/buren-ikonomicheski-rastezh-v-kraya-na-2014-ta-prognozira-ban.html