ЧЕЗ инвестира над 1,6 млн. лева в Западна България | Банк-БГ
ЧЕЗ инвестира над 1,6 млн. лева в Западна България
Неделя, 22 Септември 2013г. 10:17ч.

„ЧЕЗ Разпределение България" АД инвестира над 1,6 млн. лева в електроразпределителната мрежа на Западна България през септември. Най-много средства се влагат в Северозападна България - 787 хил. лева. За електроразпределителния район на град София са заделени 483 хил. лева, а за Югозападна България - 381 хил. лева.

„Основен приоритет на ЧЕЗ е непрекъснато да повишава качеството на обслужването за своите клиенти. Затова инвестираме активно в развитието и обновяването на електроразпределителната мрежа, която в по-голямата си част е стара и силно амортизирана", каза Стефан Апостолов, изпълнителен директор на ЧЕЗ Разпределение България.

Най-големият проект, стартирал този месец, е реконструкция на мрежа ниско напрежение в село Селановци, област Враца. Инвестицията е на стойност 470 хил. лева.

В София дружеството реализира проект за подмяна на увредени при посегателства кабели от подстанция „Модерно предградие" на стойност 120 хил. лева. В реконструкция на мрежа ниско напрежение и изнасяне на електромерни табла на граница на собственост в селата Горна Малина и Палатиково, област София, компанията влага 170 хил. лева. Общо за присъединяване на нови абонати през септември ЧЕЗ задели 265 хил. лева.

ЧЕЗ е един от най-големите инвеститори в енергетиката на страната. От стъпването си на българския пазар преди осем години компанията подмени близо 20 хиляди километра кабели и разработи 100 вида услуги. В резултат на направените инвестиции показателите за продължителност и брой на прекъсванията значително бяха подобрени. За периода 2009-2012 г. индексът SAIDI за средната продължителност на планираните прекъсвания за една година намаля с 45%, а индексът SAIFI за средния брой на планираните прекъсвания на клиент за една година се понижи с 21%. Аналогичен е спадът и при непланираните прекъсвания за разглеждания период - съответно 41% и 24% при двата показателя.


източник:
 http://news.ibox.bg/news/id_1374126619

източник: http://www.stranabg.com/bg/chez-investira-nad-1-6-mln-leva-v-zapadna-bylgariya.html