ДКЕВР настоява за предоговаряне на изкупните цени от американските ТЕЦ
Четвъртък, 29 Май 2014г. 14:33ч.

Държавната комисия за енергийно и водно регулиране (ДКЕВР) взе решение, с което изисква от НЕК и страните по сключените с нея договори за дългосрочно изкупуване на електрическа енергия - „Контур Глобал Марица изток 3" АД и „Ей И Ес 3С Марица изток 1" ЕООД, да започнат преговори за изменение на споразуменията, сключени на 13 юни 2001 г. от правителството на Иван Костов.

Споразуменията да бъдат изменени при следните минимални параметри: намаляване на пълната цена на енергията от ТЕЦ „AES - 3C Марица Изток 1" с 30% и предвиждане енергията от един блок на централата да се продава на свободния пазар, съответно намаляване на пълната цена на енергията от ТЕЦ „Контур Глобал Марица Изток 3" с 20% и предвиждане енергията от два блока на централата да се продава на свободния пазар.

Едновременно с това ДКЕВР предлага на министъра на финансите да сезира Европейската комисия за необходимостта от разглеждане на условията по действащите споразумения.

След разглеждане на доклада на сформираната работна група ДКЕВР е установила, че действащите в България дългосрочни договори за изкупуване на електрическа енергия не са съвместими с въведените нови европейски изисквания за конкурентни пазарни условия. Споразуменията не съответстват на стандартните договори за изкупуване на електрическа енергия, сключвани на европейските пазари, и поставят „Контур Глобал Марица изток 3" АД и „Ей И Ес 3С Марица изток 1" ЕООД в по-изгодно икономическо положение както от другите производители на енергия, така и от потенциалните нови участници на пазара.

Проблемът е отчетен и от европейските институции, изводите от чието проучване определят такива договори като нерегламентирано предоставяне на държавна помощ. Причините за подобно квалифициране на договорите са в създаването на икономическо предимство за съответните производители, както и в нарушаване на конкуренцията.

Направените анализи на условията в съответните договори показват, че механизмите за ценообразуване не съответстват на принципите за ценообразуване и целите на Третия енергиен пакет, премахващ пречките пред конкуренцията на енергийния пазар.


източник:
 http://news.ibox.bg/news/id_648706938

източник: http://www.stranabg.com/bg/dkevr-nastoyava-za-predogovaryane-na-izkupnite-tseni-ot-amerikanskite-tets.html