До края на юни отговаряме на ЕК за грешките по ОП „Регионално развитие” | Банк-БГ
До края на юни отговаряме на ЕК за грешките по ОП „Регионално развитие”
Четвъртък, 12 Юни 2014г. 18:17ч.

Терзиева възложила на експертите да подготвят план за действие с мерки и експертно мнение за констатациите по писмото от ЕК. „Обезпокоена съм, че тези плащания са спрени на базата на одитни заключения, без да сме получавали предварителни писма от одитиращия орган", коментира Златанова на днешното заседание на Комисията по европейски въпроси и контрол върху европейските фондове.

Припомняме, на 03.06.2014 г. с писмо ГД „Регионална и градска политика" на ЕК уведоми Управляващия орган на ОП „Регионално развитие" (ОПРР) за временно прекъсване на плащанията по приоритетни оси 1 „Интегрирано устойчиво градско развитие" и 3 „Устойчиво развитие на туризма", във връзка с междинни искания за средства, подадени на 3 април и 27 май 2014 г. от страна на Сертифициращия орган на обща стойност около 90 млн. евро.

Оказа се, че липсата на предварителни одитни писма е причината да се работи един вид „на тъмно", без яснота.

„Целта ни е по-скоро да започнат плащанията и да не ощетяваме нито бенефициентите, нито бизнеса", коментира министърът на регионалното развитие.

Терзиева обясни, че са се извършили предварителен и задълбочен детайлен анализ на проектите, финансирани по програмата. Отчетените нарушения са в областта на обществените поръчки. Позицията на експертите ни е, че грешките са от изолиран характер, а не са системни, подчерта Терзиева.

Терзиева е категорична, че системите за финансово управление и контрол трябва да бъдат изрядни. Експертите са подготвили доклад, според който нашите системи са добри и стабилни.

Системите за финансово управление и контрол работят добре - от 2013 година одитният доклад посочил 728 нередности за 39 млн. евро. Това, според Терзиева, означава, че още в началото системата отчита  нарушенията.

Терзиева коментира проекта за Северна скоростна тангента и проблемите при стартирането на този проект.

Над 340 са жалбите на собствениците във връзка с отдаването на имоти. На някои собственици се стигнало до драстично повишаване на оценката, на други пък драстично паднала. Вече има и случаи на оттеглени жалби, коментира Терзиева. Тя подчерта, че са провели среща със собственици и се водят преговори. Собствениците трябва да са правилно обезщетени, но същевременно Северната скоростна тангента е много важен проект за София, подчерта министърът на регионалното развитие.

Терзиева увери, че няма повод за притеснение по програмите за трансгранично сътрудничество между България, Турция, Гърция и Сърбия.

Възразяваме или не, когато са нарушени европейски правила, те са нарушения. Това заяви вицепремиерът и министър на правосъдието Зинаида Златанова по повод полученото писмо от ЕК. Златанова коментира, че политическите лица не трябва да се намесват в работата на одитните органи.

Златанова призова управителните органи да си оправят системите за контрол, за да не се съмнява комисията, както в последните години.

В рамките на днешното заседание на Комисия по европейски въпроси и контрол на европейските фондове Златанова сподели, че преди 2 дни е обсъдила с колегите си министри позицията на ЕК по варианта на споразумението, който са изпратили. „Имаме основания да смятаме, че нещата, които трябва да бъдат довършени, няма пречка да бъдат довършени", заяви Златанова, допълвайки, че в най-лошия случай ще бъде даден график за довършването им.

„Ние приехме предизвикателствата да положим усилия, да отворим възможностите, които ни дават новите регламенти, за да имаме повече възможности да усвояваме средствата, повече гъвкавост и да имаме и по-голям списък с бенефициенти", коментира правосъдният министър.

Най-късно в края на юни правителството би трябвало да отговори на писмото на ЕК.  По думите й - досегашната практика по предишния програмен период не е давала индикации, че е необходима ратификация на оперативна програма.


източник:
 http://news.ibox.bg/news/id_1542952699

източник: http://www.stranabg.com/bg/do-kraya-na-iuni-otgovaryame-na-ek-za-greshkite-po-op-regionalno-razvitie.html