Екоминистерството одобри ОВОС за 7 блок на „Козлодуй” | Банк-БГ
Екоминистерството одобри ОВОС за 7 блок на „Козлодуй”
Четвъртък, 03 Октомври 2013г. 17:21ч.

АЕЦ Козлодуй - Нови мощности" ЕАД официално получи от Министерството на околната среда и водите (МОСВ) положителна оценка на качеството на Доклада за Оценка на въздействието върху околната среда (ОВОС) на инвестиционно предложение за изграждане на нова ядрена мощност на площадката на "АЕЦ Козлодуй" ЕАД.

Оценката на качеството на Доклада за ОВОС е изключително важен етап от процедурата по оценка на въздействието върху околната среда на инвестиционното предложение, а положителното заключение представлява потвърждение от компетентния орган - МОСВ, че документът отговаря на всички изисквания и критерии на националната нормативна уредба по околна среда.

За да се осигури максимална прозрачност и в съответствие със законовите разпоредби, до Доклада за ОВОС и всички приложения към него ще бъде осигурен публичен достъп.

Съгласно изискванията на  Конвенцията за оценка на въздействието върху околната среда в трансграничен контекст Докладът за ОВОС и неговите приложения ще бъдат изпратени на Румъния и Австрия като държави, участващи в трансграничната процедура по ОВОС на инвестиционното предложение.


източник:
 http://news.ibox.bg/news/id_91087835

източник: http://www.stranabg.com/bg/ekoministerstvoto-odobri-ovos-za-7-blok-na-kozloduy.html