Енергийният борд – място за пи-ар операции и лобистки групи | Банк-БГ
Енергийният борд – място за пи-ар операции и лобистки групи
Петък, 17 Октомври 2014г. 17:22ч.

Представителните организации на работодателите и на синдикатите в България разпространиха отворено писмо до служебния премиер Близнашки и вицепремиера Екатерина Захариева, в което изразяват силното си неудовлетворение от начина на функциониране на Енергийния борд и безотговорното му ползване за обосноваване на вече взети решения.

Бизнес и синдикати констатират, че са свидетели на оформяне на силни лобистки групи както в състава на Енергийния борд, така и в състава на тематичните работни групи към него.

Факт е, заявяват те, че Енергийният борд вече беше използван за легитимация на вече взето решение за увеличаване на цената на електроенергията. Подобно решение нито е било обект на дискусия, нито е подлагано на гласуване от членовете на Борда, без да споменаваме абсурдното изявление на Светла Тодорова - председател на ДКЕВР, че размерът на 10 процентовото увеличение на цената на тока бил определен от ... журналистите, се казва в писмото.

Няма да приемем и да бъдем използвани като бутафорен декор за пи-ар операции, внушаващи, че еднолични решения са консенсусни и зад тях стоят представителите на социалните партньори, заявяват и формулират предложението си съставът на Борда да бъде реконструиран така, че в него да работят организации, които представляват различните обществени интереси и имат необходимия институционален и експертен капацитет.

На първо място - трябва да участват представителните организации на работодателите и синдикатите. Освен всичко друго, те представляват в огромна степен самите потребители. Работодателските организации представляват индустриалните потребители in general, а синдикатите представляват не само работещите в енергетиката, но и всички трудещи се потребители на електроенергия.

Следвайки тази логика, на второ място в Енергийния борд би трябвало да участват и организациите на потребителите.

На трето място, но съвсем не по значение, трябва да участват отрасловите / браншови организации на работодатели и на синдикатите от сферата на енергетиката. Организациите на енергийните потребители могат да бъдат третирани или като организации на потребителите или да се третират като отраслови / браншови работодателски организации.

Според социалните партньори в енергийния борд не трябва да участват юридически лица, регистрирани по търговския закон (както и гравитиращи около тях нестопански организации), независимо от дела им в произвоството или в разпределението на електроенергията в България. Тези дружества - производители и електроразпределители, се представляват прекрасно от съответните браншови и национални работодателски организации.

На практика, се казва в писмото, Енергийният борд трябва да бъде „три плюс едно" или направо „четири партитен". Страни в него трябва да бъдат държавата, работодателите, синдикатите и организациите на потребителите. Юридическите лица - търговски дружества, трябва да се представляват от съответните браншови и национални работодателски организации.


източник:
 http://news.ibox.bg/news/id_1019240961

източник: http://www.stranabg.com/bg/energiyniyat-bord-myasto-za-pi-ar-operatsii-i-lobistki-grupi.html