МФ погаси мостовия заем, взет на 18 декември
Петък, 27 Март 2015г. 15:13ч.

Министерството на финансите погаси поетия на 18 декември 2014 г. мостови заем в размер на 1,5 млрд. евро към HSBC Bank Plc, SOCIÉTÉ GÉNÉRALE, CITIBANK, N.A., LONDON BRANCH и UNICREDIT BULBANK AD.

Заемът беше договорен за срок от шест месеца, съобщиха от ведомството на Владислав Горанов. С погасяването на заема изцяло на 27.03.2015 г. в държавния бюджет се спестяват 3,7 млн. евро лихвени разходи.

Средствата за изплащане на краткосрочния заем бяха набавени от транзакцията по емитиране на троен транш еврооблигации със съвкупна номинална стойност 3,1 млрд. евро, чийто сетълмент беше осъществен на 26 март 2015 година.

39 млрд. евро е брутният външен дълг към края на януари, сочат данните на БНБ. В статистиката се включва както държавният дълг, така и задълженията на частния сектор.

Със 724 млн. евро или 1,8% от брутния вътрешен продукт е намалението на общия дълг спрямо януари миналата година.

Голяма част от това намаление е в държавния сектор. Спрямо януари миналата година държавата има с 932 млн. евро по-малко външни задължения. През януари имаше голямо дългово плащане по емисия облигации на международните пазари. В края на първия месец на годината общо държавният дълг е малко над 5,6 млрд. евро.

Задълженията на банките също намаляват спрямо година по-рано, но има увеличение на дълга в т.нар. "други сектори". Вътрешнофирменото кредитиране намалява с малко над процент спрямо година по-рано и вече е под 16 млрд. евро.


източник:
 http://news.ibox.bg/news/id_1509316651

източник: http://www.stranabg.com/bg/mf-pogasi-mostoviya-zaem-vzet-na-18-dekemvri.html