МЗХ опроверга публикация на Фигаро за България | Банк-БГ
МЗХ опроверга публикация на Фигаро за България
Петък, 04 Януари 2013г. 10:40ч.

Министерството на земеделието и храните опроверга информация, публикувана във френския вестник „Фигаро", според която в България „властите одобряват без ограничения земи, на които земеделската дейност е много ограничена и дори несъществуваща - например парцели, през които преминават стада или диви животни. Става въпрос за голф игрища или военни терени, които са получили 4,25 милиона евро за 25 000 хектара".

От МЗХ посочват, че некоректно се прави връзка между други страни и България, защото страната ни не фигурира в цитираните точки от доклад на Европейската сметна палата, тъй като такива случаи в България не са установени, изтъкват от МЗХ.

Информацията, цитирана от в. "Фигаро", представлява извадки от доклад на Европейската сметна палата (Специален доклад № 16 от ноември 2012 г. от одит относно „Ефективност на схемата за единно плащане на площ като преходна система за подпомагане на земеделските производители в новите държави членки").
Статията във в. „Фигаро" некоректно прави връзка между текст, отнасящ се за други страни, и България, категорични са от земеделското ведомство и дават за пример цитати от доклада, които доказват това твърдение.

Материалът на френското издание се опира основно на т. 21 и т. 24 от доклада, в които се казва следното:

„21.Както и в случая на СЕП, Палатата идентифицира бенефициенти на помощта по СЕПП, които са извършвали само незначителна земеделска дейност. Между тях са агенции за недвижими имоти, летища (Полша и Румъния), горски стопанства, сдружения на ловци, риболовни сдружения или ски клубове (Унгария, Полша и Словакия). Комисията и посетените държави членкине са разполагали с информациянито за броя на тези случаи, нито за финансовото им отражение. Като пример за наличието на подобни случаи Палатата посочва Полша, където по време на кампанията за 2010 г. 1 345 ловни сдружения законно са получили помощ по СЕПП в размер на 2,54 милиона евро за 19 000 ха земеделска земя. По подобен начин, в Унгария 337 ловни сдружения са получили повече от 1 милион евро помощ по СЕПП за 7 000 ха земеделска земя."

„24. Приложимите за СЕП разпоредби не позволяват извършването на плащания за земя, която не е използвана предимно за земеделска дейност. Подобни правила не съществуват за СЕПП. В Унгария органите са извършвали плащания по СЕПП за постоянни пасища, собственост на държавата и предназначени за военно обучение. Националните органи не са успели да изяснят обаче дали пасищата са били изключително използвани за обучения или поне частично за земеделски дейности (паша на овце). Палатата изчислява, че през 2010 г. 4,25 милиона евро са били изплатени за 25 000 ха военни терени."

За страната ни е направено уточнението, че „законодателството на ЕС не пояснява по-подробно понятието „добро земеделско състояние" (ДЗС). По време на одита единствено в България са били приети ясни стандарти, дефиниращи това състояние", посочват от МЗХ.


източник:
 http://news.ibox.bg/news/id_824701524

източник: http://www.stranabg.com/bg/mzh-oproverga-publikatsiya-na-figaro-za-bylgariya.html