Над 130 000 нашенци без пенсии заради спънки с документи
Вторник, 17 Юни 2014г. 11:28ч.

Хиляди българи не могат да се пенсионират заради трудности с доказването на стаж и осигурителен доход за пенсия. Със сериозния проблем се сблъсква почти всеки пети служител на закрита фирма, след като получи отказ за доказване на осигурителен стаж и доход от Националния осигурителен институт (НОИ). За последните девет години - от 30 юни 2005 г. до 30 април 2014 г. институцията е отказала да издаде удостоверение на 133 167 българи за доказване на осигурителния или трудовия им стаж и осигурителния доход, съобщава „Сега".

Нашенците, получили отказ, са служители на закрити или фалирали фирми, които нямат правоприемник, или на фирми, които са сменили собствеността си.

От НОИ обясняват, че отказват да издадат удостоверенията при три случая - когато закритите фирми не са предали ведомостите си при тях, когато в документацията на осигуреното лице има периоди, за които липсват данни, или когато фирмите имат правоприемник. В последния случай всеки трябва да търси документите си от правоприемника на фирмата.

Проблемът е най-голям за хората, работили преди промените в предприятия и партийни структури, които нямат правоприемник, но в годините на прехода се усложни допълнително и от хилядите фалирали фирми, изчезнали без да оставят архив и ведомости.

Предприятията без правоприемник би трябвало да предадат цялата си осигурителна документация на НОИ. От там отчитат, че за периода са приели ведомостите на 27 687 фирми без правоприемник. За 9 години НОИ е издал 423 060 удостоверения за доказване на стаж и доход за пенсия на работници от несъществуващи вече предприятия.

При закриването му, от предприятието трябва да предадат документацията в НОИ. Служителите на фирмата трябва да подадат заявление в териториалните поделения, а те в рамките на месец да им издадат удостоверението за стаж и доход. За целта обаче трябва разплащателната документация на фалиралия работодател да е предадена в НОИ, въпросният служител да фигурира в нея и да има данни за търсения период.

Само за първите четири месеца на тази година в териториалните поделения на НОИ са приети разплащателните ведомости и документите на 721 фирми без правоприемник. Издадените удостоверения на работилите в тях са 28 065. 58 от тях са издадени по съдебен път. На 9670 души НОИ е отказал да издаде удостоверенията.


източник:
 http://news.ibox.bg/news/id_682730010

източник: http://www.stranabg.com/bg/nad-130-000-nashentsi-bez-pensii-zaradi-spynki-s-dokumenti.html