По-малко поскъпване на тока, създаден е енергийният фонд | Банк-БГ
По-малко поскъпване на тока, създаден е енергийният фонд
Сряда, 22 Юли 2015г. 11:24ч.

По-малко поскъпване на тока, създаден е енергийният фонд

Това коментира пред журналисти председателят на КЕВР Иван Иванов, цитиран от БТА.

Иванов каза, че при всички положения корекциите, които ще бъдат направени, ще бъдат към намаляване спрямо проекта за решение, който е бил изготвен и трябваше да е влязъл в сила от 1 юли.

"В никакъв случай няма да се стига до обратната тенденция - на повишаване на цените за бита и за бизнеса", добави той.

По думите му след публикуване на промените в Закона за енергетиката в Държавен вестник, което се очаква да стане в петък, КЕВР ще има основание да отрази промените, които настъпват в параметрите на ценообразуващите елементи и да се произнесе с решение до края на месеца.

"Смятам, че ще имаме достатъчно време, тъй като няма да създаваме нов ценови модел"
, коментира председателят на КЕВР.

Предложението на КЕВР досега бе за повишение с 2% на тока за населението и между 14 и 20 процента за бизнеса след въвеждането на такса "солидарност".

Фонд „Сигурност на електроенергийната система”

В същото времеНС създаде Фонд „Сигурност на електроенергийната система”. В него ще влизат 5% от приходите на енергийните фирми.

Това стана с гласуваните на второ четене промени в Закона за енергетиката. Фондът ще управлява средствата, постъпващи за целите на компенсиране недостига на средства за покриване на разходите, извършени от обществения доставчик, произтичащи от задълженията му.

Компенсирането на недостига на обществения доставчик за покриване на разходите със средства от фонда се извършва ежемесечно. Производителите на електрическа енергия ще правят вноски във фонда в размер на 5 на сто от ежемесечните си приходи от продадена електрическа енергия без ДДС.

Средствата и операциите на фонда се включват в консолидираната фискална програма, като средства и операции на други икономически обособени лица и не са част от държавния бюджет.

Фондът се ръководи от управителен съвет в 7-членен състав като министърът на енергетиката ще назначава председател на управителния съвет на фонда и ще утвърждава правила за представителство в управителния съвет. Членове на управителния съвет на фонда са по двама представители на Министерство на енергетиката и Министерството на финансите, един представител на Министерство на околната среда и водите и двама представители на производителите на електрическа енергия.

Средствата по фонда се разходват за издръжка, свързана с осъществяване на дейността и за компенсиране недостига на средства за покриване на разходите, извършени от обществения доставчик, произтичащи от задълженията му по чл. 93а, определени с решение на комисията, включително за минал регулаторен период.

ДПС предложиха производителите на електрическа енергия да правят вноски във Фонд „Сигурност” в съответствие с вида източник, който използват и инсталираната мощност на енергийните им обекти, което в последствие оттеглиха.


източник:
http://dnes.dir.bg/news/tok-tzena-ivan-ivanov-kevr-19590857

източник: http://www.stranabg.com/bg/po-malko-poskypvane-na-toka-syzdaden-e-energiyniyat-fond.html