Промените в Закона за хазарта приети окончателно от комисията | Банк-БГ
Промените в Закона за хазарта приети окончателно от комисията
Вторник, 02 Декември 2014г. 11:23ч.

Без дебати постоянната бюджетна комисия прие окончателно промените в Закона за хазарта.

Със законопроекта за изменение и допълнение на Закона за хазарта се предлага прецизиране и допълване на някои разпоредби, с оглед последните изменения на закона, приети в края на 2013 г.

Предлага се допълнение на разпоредбата относно разходването на средствата от вноските за социално отговорно поведение, които следва да правят организаторите на хазартни игри.

Въвежда се задължение информацията от централните компютърни системи, с които са осигурени съответните хазартни игри, да се подава освен към сървър на Националната агенция за приходите и към сървър на Държавната комисия по хазарта.

Предлага се Държавната комисия по хазарта да прилага принудителна административна мярка - отнемане на лиценза от 3 до 6 месеца, когато организаторът на хазартни игри не заплати в срок годишната си вноска.

С промяната в друг член се урежда редът за принудително събиране на неплатените вноски.

Разширява се кръгът на лицата, от които ще се търси административно-наказателна отговорност при нарушение на члена, касаещ рекламата на хазартни игри.


източник:
 http://news.ibox.bg/news/id_360689696

източник: http://www.stranabg.com/bg/promenite-v-zakona-za-hazarta-prieti-okonchatelno-ot-komisiyata.html