Разходите за труд на работодателите нарастват | Банк-БГ
Разходите за труд на работодателите нарастват
Петък, 18 Септември 2015г. 18:49ч.

Общите разходи на работодателите в България за един отработен час от наетите от тях лица нарастват през второто тримесечие с 6,8% спрямо същия период на 2014-а година, показват предварителни данни на Националния статистически институт (НСИ).

За същия период увеличението на разходите за трудв индустрията е с5,7%, в услугите - с 8,4% и в строителството - с 5,6-процентни пункта.

Най-висок ръст на общите разходи за труд спрямо второто тримесечие на предходната година е регистриран в икономическите сектори „Култура, спорт и развлечения" - със 17,0%, „Административни и спомагателни дейности" - с 14,6%, докато най-нисък ръст на общите разходи за труд е регистриран в икономически сектор „Държавно управление" - повишение с едва 1,5-процентни пункта.

Според данните на НСИ в състава на общите разходи за труд разходите за възнаграждение за един отработен час през второто тримесечие на настоящата година се увеличават с 6,9% спрямо същото тримесечие на 2014 година, а другите разходи (извън тези за възнаграждения) нараства с 6,3%.

По икономически дейности изменението на разходите за възнаграждения спрямо същия период на предходната година варира от повишение с едва 0,5% за сектора „Производство и разпределение на електрическа и топлинна енергия и на газообразни горива" до ръст със 17,0% за „Култура, спорт и развлечения".

 


източник:
 http://news.ibox.bg/news/id_1078047654

източник: http://www.stranabg.com/bg/razhodite-za-trud-na-rabotodatelite-narastvat.html