Система за електронен обмен на документи в НОИ пести време и пари
Понеделник, 15 Септември 2014г. 10:38ч.

Националният осигурителен институт (НОИ) стартира изпълнението на проект за електронен обмен на документи. Реализацията на проекта ще позволи на осигурителите и самоосигуряващите се лица да изпълняват задълженията си при снижени времеви, човешки и финансови разходи.

Проектът „Разработване и внедряване на интегрирана система за електронен обмен на документи и данни (ИСЕОДД) с НОИ за изплащане на паричните обезщетения от ДОО" е по Оперативна програма „Административен капацитет" на Европейския съюз. Тя е съфинансирана от него чрез Европейския социален фонд. Изпълнението на проекта ще продължи 12 месеца, уточняват от НОИ.

От института допълват, че предстои обявяването на открита процедура за избор на изпълнител за изграждане на интегрираната система като един от приоритетите на ОПАК за създаване на условия за ефективно реализиране на комплексното административно обслужване чрез осигуряване на оперативна съвместимост на ключови регистри в държавната  администрация.

Новата система ще позволи по електронен път да се извършват административните услуги по изплащане на паричните обезщетения от ДОО и издаването от НОИ на свързаните с процеса документи. От осигурителния институт очакват това значително да намали административната тежест върху работодателите и самоосигуряващите се лица, свързана с ежемесечното представяне на документи на гише в НОИ. Също така ще се намали и вероятността от грешки, тъй като системата ще предоставя възможност за проверка на данните преди и след тяхното подаване.

Освен това хората ще имат възможност да получават обратна връзка по статуса на изпратените от тях данни и документи към НОИ и по всяко време ще разполагат с актуална и точна информация за движението и статуса на подадените заявления за изплащане на паричните обезщетения от ДОО и издаването на свързаните с процеса документи от НОИ.

Общата стойност на проекта възлиза на 495 990 лева.


източник:
 http://news.ibox.bg/news/id_1140030070

източник: http://www.stranabg.com/bg/sistema-za-elektronen-obmen-na-dokumenti-v-noi-pesti-vreme-i-pari.html