Утвърдиха новите бандероли за цигари и алкохол | Банк-БГ
Утвърдиха новите бандероли за цигари и алкохол
Петък, 27 Септември 2013г. 15:12ч.

Нови бандероли за тютюневите изделия и бутилираните алкохолни напитки влизат от 1 януари 2014 година.

В съответствие с чл. 64, ал. 6 от Закона за акцизите и данъчните складове новите образците са утвърдени от министъра на финансите три месеца преди влизането им в сила, като заповедите за утвърждаване на новите образци на бандероли са публикувани в ДВ, бр. 84 от 26.09.2013 година. Единичната цена на бандерола за тютюневи изделия се променя от 0,012 на 0,013 лв., а на алкохола от 0,030 на 0,032 лева.

На малката снимка е образецът на новия бандерол за тютюневи изделия - цигари, пури и пурети и тютюн за пушене (за лула и цигари), предназначени за реализация на вътрешния пазар.

Образец на новия бандерол за бутилирани алкохолни напитки с код по КН 2208 и с алкохолно съдържание, равно и превишаващо 15 % vol, предназначени за реализация на вътрешния пазар:

В съответствие с чл. 20, ал. 1 от Закона за безмитната търговия, бутилирани алкохолни напитки с код по КН 2208 и с алкохолно съдържание, равно и превишаващо 15% vol, предназначени за търговските обекти, които са лицензирани за безмитна търговия, се продават само с поставен върху потребителската опаковка бандерол, на който е написано "Duty Free":

Към момента действащата нормативна уредба предвижда при смяна на бандероли наличните количества акцизни стоки, облепени със стария бандерол да бъдат продадени не по-късно от 6 месеца след въвеждането на новите образци.

След изготвяне на анализ относно влиянието, което оказва срокът за реализация в търговската мрежа на акцизните стоки, освободени за потребление и облепени със стар бандерол върху бюджетните приходи и върху дейността на търговците на едро и дребно на тютюневи изделия и бутилирани алкохолни напитки, както и след проведена обществена дискусия с представители на производителите и вносителите на тези акцизни стоки се предложи акцизните стоки, облепени със стар бандерол да могат да се продават в срок от 12 месеца от влизането в сила на новите образци на бандероли, т.е. до 31.12.2014 година.

За акцизните стоки, облепени със стар бандерол и освободени за потребление до 31.12.2013 г. дължимият акциз е платен при тяхното освобождаване за потребление и по-дългият срок за тяхната продажба в търговската мрежа няма да окаже влияние върху бюджетните приходи от акцизи.
12 месечния срок за продажба в търговските обекти на акцизни стоки, облепени със стар бандерол ще създаде по-добри възможности за търговците на едро и дребно да реализират закупените от тях акцизните стоки и да не понасят търговски загуби, свързани с продажбата им.

Собствениците на акцизни складове трябва да върнат неизползваните бандероли в митницата, от която са ги получили, в 30-дневен срок от влизане в сила на новите образци.


източник:
 http://news.ibox.bg/news/id_1572767273

източник: http://www.stranabg.com/bg/utvyrdiha-novite-banderoli-za-tsigari-i-alkohol.html