Все по-малко младежи са безработни | Банк-БГ
Все по-малко младежи са безработни
Сряда, 15 Юли 2015г. 16:42ч.

Регистрираната в страната безработица през изминалия месец продължава значително да намалява. Това е в резултат на сезонната заетост и големия брой безработни, включени в субсидирана заетост.

През юни равнището на безработицата намалява с 0.5 процентни пункта спрямо май и достига 9.6 %. В сравнение с година по-рано то е значително по-ниско - с 1.1 процентни пункта, съобщава Money.bg, позовавайки се на информация от Агенцията по заетостта.

315 701 безработни са регистрирани в бюрата по труда. Техният брой е с 16 145 по-малък спрямо май месец. Безработните са значително по-малко на годишна база в сравнение с миналия юни - с 35 551 души. Това е най-голямото намаление за месеца от 2008 г. насам.

Продължава да намалява и броят на безработните младежи до 29 години. През юни те са под 50 000 (47 781 души). Това се случва за пръв път от юни 2009 г. насам.

Общо 29 807 безработни са постъпили на работа през миналия месец. Техният брой е с 1544 души повече спрямо май. Спрямо същия месец на 2014 г. постъпилите на работа също нарастват и то значително - с 4767 лица.

19 755 са безработните, които са започнали през юни работа на първичния пазар. 10 052 са постъпилите на работа чрез субсидирана заетост. Те са с 4186 лица (1.7 пъти) повече спрямо май, а в сравнение с юни 2014 г. са с 3950 души (с 64.7%) повече.

По програми за заетост са започнали работа 1519 души, само с 18 души по-малко от предходния месец и с 4010 души (3.6 пъти) по-малко от същия месец на 2014 г.

8144 безработни са постъпили на работа по схеми на ОП „Развитие на човешките ресурси". Те са два пъти повече или броят им е нараснал с 4034 души спрямо предходния месец. Спрямо юни миналата година са с 7687 души или 17.8 пъти повече.

16 093 работни места в реалната икономика са заявени от бюрата по труда през юни.  Най-много свободни работни места на първичния пазар в бюрата по труда са заявени от сезоннозависимите дейности - от преработващата промишленост (4958 места), от търговията (2640 места), от хотелиерството и ресторантьорството (1814 места).

След тях се нареждат заявените места от строителството - 961 места, селското, горското и рибното стопанства - 869 места, от държавното управление - 771. От сферата на административните и спомагателни дейности и от операциите с недвижими имоти са заявени по 669 места, а от транспорта, складирането и пощите - 656 места.


източник:
 http://news.ibox.bg/news/id_283356160

източник: http://www.stranabg.com/bg/vse-po-malko-mladezhi-sa-bezrabotni.html