Бизнесът не иска да пише колко отпуска има работникът | Банк-БГ
Бизнесът не иска да пише колко отпуска има работникът
Сряда, 05 Август 2015г. 14:20ч.
Бизнесът не иска да пише колко отпуска има работникът
Работодателите са на мнение, че ще са нужни много ресурси от хартия за целта на осведомяването. Бизнесът не подкрепя и искането на КТ "Подкрепа" за писмено уведомление на синдикатите за удължаване на работното време в предприятията.

Президентът на КТ "Подкрепа" Димитър Манолов заяви, че уведомлението за отпуските може да се праща и онлайн, за да не се хаби излишна хартия.

Вицепремиерът Ивайло Калфин посочи, че писменото уведомяване може да има различна форма и не е казано, че трябва да бъде само на хартиен носител.

"Не мисля, че това би затруднило значително работодателите, по-скоро ще запази информираността на всеки служител", каза Калфин, цитиран от "Фокус".

В наредба за отпуските и работното време е уредено задължение на работодателя в началото на всяка календарна година, но в срок не по-късно от 31 януари, да уведомява писмено всеки работник или служител за размера на платения годишен отпуск, който има право да ползва, включително отложен или неизползван от предходни календарни години.

Като цяло наредбата се приема от социалните партньори, каза още Калфин.

Задължението работодателят да води трудово досие на всеки работник и служител, както и правото на работника и служителя да получава заверени копия от съхраняваните в него документи, са достатъчна гаранция за реализиране на правото за ползване на платения годишен отпуск, смятат от БСК, цитирани от БГНЕС.

Всеки работодател е длъжен, когато работник поиска справка от трудовото досие - да я получи, уточни министър Калфин.

Какво най-общо се казва в наредбата

Вицепремиерът припомни част от промените в наредбата за работното време, почивките и отпуските. Според някои от промените работодателите вече няма да имат задължения да изготвят поименен график за използване на платения годишен отпуск до 31 декември на съответната година.

Основните принципи за използване на отпуските остават непроменени. Отпускът се използва по искане на служителя с писмено разрешение от работодателя в рамките на календарната година, за която се отнася.

Ако работникът иска да излезе в отпуск и подаде писмена молба, единствената възможност за работодателя да откаже е да издаде заповед за отлагане поради важни производствени причини.

В новите разпоредби няма и ограничение на броя на дните платен годишен отпуск, които служителят може да отложи за следващата календарна година. Ако работникът не използва отпуска си в рамките на годината, работодателят има право да му го предостави и без негово съгласие, като определи и дните, в които да се използва.

Двегодишната давност за погасяване на отпуските остава в сила и ще продължава да се прилага. След изтичането на две години служителят ще губи правото на ползване на неизползваните дни платен отпуск.

Отпускът за отглеждане на дете до навършване на 2-годишната му възраст вече ще може да се използва независимо от броя на децата.


източник:
 http://dnes.dir.bg/news/sindikati-rabotodateli-otpuska-izbori2013-19712489

източник: http://www.stranabg.com/bg/biznesyt-ne-iska-da-pishe-kolko-otpuska-ima-rabotnikyt.html