ДКЕВР е установила нарушения на Енерго-Про | Банк-БГ
ДКЕВР е установила нарушения на Енерго-Про
Събота, 31 Януари 2015г. 08:48ч.
ДКЕВР е установила нарушения на Енерго-Про
За разминаването между предварително обявените и действителните дати клиентите не са били уведомени, затова на дружеството ще бъде връчен констативен протокол.

Това се посочва в съобщение, качено на сайта на ДКЕВР.

Комисията е извършила проверка за отчитането и фактурирането на количествата електрическа енергия, съгласно действащата нормативна уредба.

Бяха констатирани несъответствия между утвърдените от ДКЕВР Общи условия и тяхното прилагане от страна на лицензираните дружества "Енерго-Про Мрежи" АД и "Енерго-Про Продажби" АД, посочва регулаторът.

Обявеният график за отчет на електроенергия в издадените за месец декември 2014 г. фактури не съвпада с реално извършения от дружеството междинен отчет.

Клиентите не са били своевременно информирани за промяната на графика, съгласно чл. 23, ал. 1 от Общи условия за достъп и пренос на електрическа енергия през електроразпределителната мрежа на "Енерго-Про Мрежи", е констатирала ДКЕВР.


източник:
 http://dnes.dir.bg/news/dkevr-narushenia-energopro-18383764

източник: http://www.stranabg.com/bg/dkevr-e-ustanovila-narusheniya-na-energo-pro.html