БНБ иска удължаване на специалния надзор на КТБ | Банк-БГ
БНБ иска удължаване на специалния надзор на КТБ
Четвъртък, 31 Юли 2014г. 18:15ч.
БНБ иска удължаване на специалния надзор на КТБ
В изпълнение на изискването Закона за кредитните институции (ЗКИ) квесторите на Корпоративна търговска банка АД (КТБ) са представили Доклад за текущото състояние на банката, съобщи пресцентъра на БНБ, цитиран от БТА.

В него е представен неодитираният финансов отчет на банката към 30 юни 2014 г. Активите на банката са 6 896.2 млн. лева, което e със 741.4 млн. лева по-малко от сумата към 31 май 2014 г.

Високоликвидните активи са 144.3 млн. лева, като намалението спрямо края на предходния месец е 671.9 млн. лева.

Портфейлът от ценни книжа е в размер на 776.9 млн. лева, а кредитният портфейл е в размер на 5265.6 млн. лева.

Депозитите от граждани и предприятия към 30 юни 2014 г. са 5620.4 млн. лева, като намалението спрямо края на май е 630.7 млн. лева.

Финансовият резултат на банката към края на юни е загуба в размер на 65.3 млн. лв. и се дължи изцяло на начислените през месеца разходи за обезценки на кредитния портфейл.

Същевременно квесторите отбелязват, че тези разходи за обезценки са определени по съществуващите в КТБ АД процедури за прилагане на вътрешните правила на банката, които не осигуряват пълно съответствие с изискванията на Международните стандарти за финансова отчетност (МСФО).

От БНБ съобщиха, че са приели доклада за текущото състояние на "Корпоративна търговска банка" АД, представен от квесторите и са издали предписания.

БНБ предлага да се създаде специален екип, който до 15 септември т. г. да организира подготовката на кредитните досиета за целите на одиторската оценка;

да се сключат допълнителни договори с одиторските фирми за цялостна оценка на активите на банката, която да бъде осъществена до 20 октомври 2014 г.;

да предложат на БНБ проект на покана към акционерите за заявяване на интерес и деклариране на възможност за осигуряване едновременно на капитал и ликвидна подкрепа за КТБ АД.

Възложено е на изпълняващия длъжността подуправител, ръководещ управление "Банков надзор", до 10 септември да внесе в УС на БНБ предложение за необходимото удължаване на наложения до 21.09 специален надзор на КТБ АД.


източник:
 http://dnes.dir.bg/news/bnb-ktb-spetzialen-nadzor-podkrepa-bankite-17139218

източник: http://www.stranabg.com/bg/bnb-iska-udylzhavane-na-spetsialniya-nadzor-na-ktb.html