Промениха наредбата за кандидатстване по схемата Училищен плод
Събота, 31 Август 2013г. 18:26ч.

В резултат на промените в Наредбата за условията и реда за прилагане на схемата за предоставяне на плодове и зеленчуци в учебните заведения „Училищен плод", приети с Постановление на Министерския съвет № 177, бяха актуализирани документите, необходими при кандидатстване по схема „Училищен плод", информира fermer.bg 

Схемата вече включва децата от първа и втора група в детските градини. Въведени са по-ясни правила по отношение на графика на доставки - не повече от 10 доставки за месец. Плодовете и зеленчуците трябва да са опаковани и почистени. Когато част от децата или учениците отсъстват, доставените за съответния ден количества плодове и зеленчуци ще се разпределят между присъстващите в групата или в класа деца.

С цел облекчаване на административната тежест един от изискваните документи - удостоверение по чл. 12 от Закона за храните - ще бъде проверяван по служебен път. Доставката на плодове и зеленчуци е в периода 1 ноември - 31 май и обхваща цялата страна. Схемата „Училищен плод" се прилага успешно в страната ни от 2010 г., като броят на участващите в нея нараства с всяка учебна година.

От 478 учебни заведения със 118 694 деца през 2010/2011, през 2012/2013 в нея се включват 1300 учебни заведения със 180 000 деца. По искане на България, на база успешното усвояване на повече от 75% от финансовите средства на ЕС, за учебната 2013/2014 година финансовата помощ от ЕС по схемата е увеличен с 47 % и достига 4 162 333 лева. Заедно с националните доплащания общият бюджет по „Училищен плод" за тази година е 5 549 778 лева.


източник:
 http://news.ibox.bg/news/id_1137002440

източник: http://www.stranabg.com/bg/promeniha-naredbata-za-kandidatstvane-po-shemata-uchilishten-plod.html