Фактурите на ЧЕЗ с данни за два отчетни периода за август | Банк-БГ
Фактурите на ЧЕЗ с данни за два отчетни периода за август
Събота, 31 Август 2013г. 13:59ч.

Фактурите, които битовите клиенти на ЧЕЗ получават за консумираната енергия през август, съдържат данни за два отчетни периода - от датата на предишно отчитане до 31 юли и след 1 август до края на отчетния период, съобщиха от ЧЕЗ.

Въз основа на решение на Държавната комисия за енергийно и водно регулиране (ДКЕВР), считано от 1 август, са променени моделът на ценообразуване, както и тарифната структура. Държавният регулатор единствен определя цените и моделите на ценообразуване.

Трите компонента - добавка за зелена енергия, цена за високоефективно комбинирано производство и невъзстановяеми разходи, бяха прехвърлени от цената за разпределение на електроенергията в цената за снабдяване. По този начин цената за разпределение бе намалена, но бе увеличена цената за снабдяване. Ефектът от решението на ДКЕВР е понижение на крайните продажни цени за битови клиенти със средно 5%.

„Клиентите ни вече получават фактури с новите, с 5% по-ниски цени. За да сме максимално коректни, те съдържат два периода - този до 31.07.2013 г. по старите цени, и от 01.08.2013 г. - по новите, по-ниски. Кампанията „Бъдете информирани" продължава и през септември, като с фактурите си клиентите ни ще получат и допълнителни разяснителни материали", каза Кремена Стоянова, изпълнителен директор на „ЧЕЗ Електро България" АД.

ЧЕЗ публикува на уебсайта си www.cez.bg, в секция „Цени", допълнителна информация относно формирането на цената и съпоставка между стойностите в новите и старите фактури. От сравнението на двата документа се вижда, че при запазване на консумацията, сметката на даден битов клиент е намаляла с 4,7%. Разяснителна информация за новите фактури може да бъде получена на денонощната информационна линия на ЧЕЗ 0700 10 010 и в центровете за обслужване на клиенти.

Цените и моделът на ценообразуване се определят от ДКЕВР. Промяната в модела на ценообразуване от 1 август 2013 г. доведе до намаляване на дела на ЧЕЗ в крайната цена на електроенергията до 2,49%. Това означава, че от сметка на стойност 100 лв. за дружествата от групата на ЧЕЗ в България остават едва 2,49 лв.


източник:
 http://news.ibox.bg/news/id_1098454341

източник: http://www.stranabg.com/bg/fakturite-na-chez-s-danni-za-dva-otchetni-perioda-za-avgust.html